Demokrati er for alle- også i regionerne

Da et politisk flertal på Christiansborg nedlagde amterne, var det et markant tilbageskridt for demokratiet.

Samme kræfter taler nu om at nedlægge de regionsråd der erstattede amterne. En sådan vil blot uddybe og forstærke angrebet på det regionale demokrati, der trods alt eksisterer i form af valg til regionsrådene.

Ethvert tilløb til at begrænse nærdemokratiet skal tilbagevises.

Tværtimod skal vi til stadighed udvide demokratiet, hvor mulighederne findes f.eks. gennem en inddragelse af alle borgere i opstilling af krav til en ny sygehusplan.

Enhedslisten stiller konkrete forslag i vort program på alle de områder, hvor regionen har indflydelse, herunder ikke mindst sygehuse og det specialiserede sociale område.

Bodil Waagensen
Hovvasen 2
4983 Dannemare