Medlemmer af regions bestyrelsen

Bruno Jerup, Næstved
(Bruno[@]regionsjaelland.dk)

Christian Tastrup, Guldborgsund
(christian[@]tastrup.dk)

Ole Larsen, Ringsted
ole304@hotmail.com

Susanne Pahlmann, Greve- Solrød
pahlmannsusanne@gmail.com

Hanne Holse, Kassér
hannehc@dlgmail.dk