Kultur til det hele menneske

I Enhedslisten mener vi, at kultur er vigtig for velfærd og demokrati, og at alle mennesker har ret til en fritid med et rigt kulturliv. I dag koncentreres de fleste offentlige kulturtilbud i de større byer. Vi vil modarbejde denne form for kulturel ulighed og fremme et demokratisk og folkeligt kulturliv, hvor alle har mulighed for at deltage. Region Sjælland skal være koordinerende i forhold til kulturprojekter.

I en lang årrække har der været store besparelser på kulturområdet, i form af forringelser af statsstøtten. Det har medført at institutioner i højere grad har været afhængige af midler fra private fonde. Vi mener, at denne model ikke er holdbar. Det er det levende demokrati, der skal stå for kulturprojekterne.

Enhedslisten vil arbejde for at kulturpolitiken tager udgangspunkt i en bred kulturforståelse – ikke oplevelsesøkonomi og turisme. Vi vil støtte indsatser, der giver kommunerne incitament til at udflytte arrangementer og andre kulturtiltag til de mindre byer.

Der skal være kulturindsatser, der tager højde for de unge, der generelt er i regionen, og ikke altid udelukkende har fokus på gymnasieelever. Adgangen til kultur- og musikskolerne skal gøres mere lige og åben. Aktiv kultur med fokus på fysisk og mental sundhed skal støttes, og kulturen skal sammenkobles med det sociale arbejde. Flere museer skal have tilknyttede skoletjenester, der udvikler og danner vores folkeskolelever.