Demokrati

Borgernes krav om offentlighed i forvaltningen skal bevares og styrkes.

Enhedslisten ønsker at den regionale planlægning samtænkes med den landsdækkende planstyring, at der er indarbejdet høringsprocedurer og at der sikres såvel borgere som organisationer, institutioner og foreninger de samme hørings- og indsigelsesrettigheder, som har været gældende siden den første regionsplanlægning i 1975.

Der skal sikres øget brugerindflydelse i regionen, derfor skal der efter Enhedslistens mening nedsættes et regionalt brugernævn med høringsret over for kommuner, regioner og Folketing.

Det er vigtigt, at folk i den offentlige sektor mødes med tillid af ledelse og politikere. Og det er vigtigt, at de gives ret til at kritisere uacceptable arbejdsforhold uden frygt. Det er en naturlig del af det, som Enhedslisten kalder ytringsfrihed.