Lægemangel.

Når Bertel Haarder i Folketidende den 2.november opfordrer til at finde en Nakskov løsning på lægemanglen mellem Region Sjælland og Lolland kommune, tænker han og Venstre naturligvis på Falck´s vikarbureau som en god løsning. Så er ydelsen nemlig privatiseret, det private klarer jo tingene bedre, der kommer gang i hjulene ?. Men det er dyrt og bureaukratisk.
Enhedslisten mener, det er en mere holdbar løsning, hvis Regionen selv ansætter praktiserende familielæger på overenskomstmæssig løn og arbejdsvilkår.  En lejeaftale for nyetablerende læger på Sundheds og Akut huset i Nakskov gør kravet om investeringer væsentligt mindre. Alt i alt en billigere løsning og i hvert fald et forsøg værd.

Bente Borreskov
Knuthenborgvej 70
4930 Maribo
Enhedslisten Ø
Kandidat 2 Lolland kommune
Kandidat 3 Region Sjælland