Uddannelse

Enhedslisten vil stille forslag om, at ungdomsuddannelserne bliver en del af Regionens kompetenceområde.

For at fastholde en ligeværdig og ensartet kvalificerende ungdomsuddannelse over alt i Regionen vil Enhedslisten kæmpe for en rimelig geografisk fordeling og spredning af alle relevante ungdomsuddannelser i Region Sjælland.

Det nødvendige antal praktikpladser skal sikres inden for alle uddannelser.

Taxameterordninger, som fører til øget brugerbetaling for de studerende og skaber konkurrenceforhold mellem de enkelte uddannelsessteder og internt mellem de enkelte hovedfagområder på uddannelsesstederne, skal afvises og bekæmpes. Enhedslisten vil arbejde for større grundtilskud og afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret.

Klassekvotienter skal sænkes til maximalt 24 på ungdomsuddannelserne.

Lærer- og elevindflydelsen i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser skal styrkes. Enhedslisten vil sammen med lærerne og de studerende styrke kampen for mere demokrati og medbestemmelse i ungdomsuddannelserne.

Regionerne skal have reel kompetence i forhold til opbygning og udbygning af mellemlange og videregående uddannelser. Regionen skal ikke kun have høringsret

Enhedslisten vil støtte forskning og lokale projekter, når disse gavner udviklingen af levedygtige landdistrikter, opbygning af et effektivt og menneskevenligt sundhedsvæsen, økologi og klima-ansvarlighed. Regionen skal hjælpe institutioner, uddannelsessteder og universiteter med at skabe rammer for forskning i Regionen.