Bevar Østbanen

Læserbrev i Sjællandske Tidende, fredag den 21. januar.

Enhedslistens regionsråds gruppe udtaler:

Forsvar lokal togene i region Sjælland, omlæg dem til batteri eller brint tog, opgradér hastigheden, så vi kan få flere afgange og læg Odsherredsbanen, sammen med Tølløsebanen, inddrag Holbæk-Roskilde i lokaltog, samt forbind Roskilde-Køge og Østbanen til et sammenhængende grønt, offentligt ejet og drevet alternativ til bilismen på tværs i regionen.

En lidt bedre Arbejdsmiljølov

Kære faglige tillidsrepræsentant

Nu har Folketinget vedtaget en ny arbejdsmiljølov, som indeholder en række forbedringer. Men der er langt igen, før vi kan påstå, at loven er skrap nok til at regulere arbejdsmiljøet, når så mange fortsat bliver syge og kommer til skade på deres arbejde. Blandt andet kommer vi til at vente lang tid på flere rettigheder til arbejdsmiljørepræsentanterne.

Psykiatri løft og flere sygeplejesker i Finansloven

Generelt må man sige, at vi samlet set er i mål med væksten på 2% for sundhedsområdet, som har været Enhedslisten mål op til økonomi forhandlingerne og Finalov 2020. Med 600 millioner til psykiatrien og de 300 millioner – stigende til 600 millioner i 2021 – til flere sygeplejesker, rammer vi de 2,3 mia. i 2020, som vi har kæmpet benhårdt for. Tillykke til os alle.

Og samtidig giver vi håndslag på, at Enhedslisten vil fastholde presset for en genopretning på 2% om året til sundheds sektoren i de næste år, så årtiers borgerlig/socialdemokratisk nedskærings politik kan rulles tilbage. Efter 14 år med bl.a 2% produktivitets krav, vil det tage mange år at rette sundheds sektoren op, så patienterne får den rette behandling og personalet ikke selv bliver syge af at hjælpe borgerne.

Men nu er vi i gang, takket været personalets og borgernes pres.