Styrk specialområdet

Specialiserede institutioner, med eksempelvis specialundervisning, børn med særlige behov, genoptræning, bo- og beskæftigelsestilbud til handicappede samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede, kræver oftest et stort befolkningsgrundlag, for at der kan være et kvalificeret fagligt miljø, der kan levere et forsvarligt behandlingstilbud.

Kommunernes hjemtagning af disse områder har betydet en atomisering og en forringelse af borgernes tilbud på det specialiserede område. Regionen har dog så få af disse institutioner, at der heller ikke her er et tilstrækkeligt fagligt miljø, der udvikler tilbuddene på tværs og uddanner medarbejderne. Mange af dem er stadig ufaglærte.

Af samme grund bør disse institutioner samles i Regionen, med et budget der indregner, at der ansættes faglært arbejdskraft. Dette skal sikre, at der er de fornødne faglige miljø til at varetage opgaverne.

Specialundervisningen skal ligeledes samles regionalt. Kommunernes hjemtagelse af det specialiserede område, som de gamle amter dækkede, har ikke medført den inklusion som man håbede – men har forringet specialundervisningens og rådgivningens kvalitet.

På grund af den manglende ekspertise, er specialområdet også meget svært at styre for kommunerne. Specialinstitutionerne skal tilbage til regionerne.