TOP 7 til Regionsrådet

Vi går i Enhedslisten efter at øge vores politiske indflydelse i regionen. Det gør vi, fordi vi for alvor skal i gang med den grønne omstilling. Enhedslisten kan sikre den grønne omstilling i regionen, samtidigt med at vi fastholder, at den skal ske på en socialt afbalanceret måde. Det er ikke de fattigste, der skal betale for klimakrisen.”

– Bruno Jerup

 

Følg Bruno på Facebook


“Et samfunds succes måles på hvor godt det tager sig af dets
borgere. Det gælder alle borgere, ikke kun dem der kan klare sig uden hjælp fra velfærdssamfundet.”

– Carli Hækkerup

 

 

Følg Carli på Facebook


“Jeg er socialist.  Jeg vil have et samfund, hvor vi ikke ser den enorme ulighed, som samfundet i højere og højere grad bære præg af. Et samfund for de mange, ikke kun for de rige!”

– Niels Møller

 

 

 


“Jeg brænder for et velfærdssamfund, der favner alle og ikke kun dem, der passer ind i kasser. Der skal være plads til alle, uanset hvor man er født, og hvilken baggrund ens forældre har. Der skal lyttes til dem, det handler om: borgere, brugere og personale.”

– Birgit Jensen Hamming

 

Følg Birgit på Facebook


“Det nære sundhedsvæsen er utroligt vigtigt for patienter og borgere. Jeg vil kæmpe for et bedre samarbejdet mellem praktiserende læger, speciallæger og sygehusene. Forholdene i psykiatrien er ligeledes vigtig. Flere patienter udskrives uden den nødvendige opfølgning. Ikke i orden!”

– Hanne Holse Christiensen

 

 

Følg Hanne på Facebook


“Enhedslisten skal sætte en dagsorden, der forbedrer vilkårene for den udsatte del af befolkningen. Sundhedssektoren har i mange år været udsat for nedskæringer. Coronakrisen har tydeliggjort behovet for et velfungerende sundhedsvæsenet. Det vil vi kæmpe for.”

– Susanne Pahlmann

 

Følg Susanne på Facebook


“Jeg vil en region, der hænger sammen. Jeg vil en region, der er grøn. Derfor bør vi investere meget mere i den offentlige trafik. Det gælder både busser, toge og cykelstier til de bløde trafikanter.”

– Jørgen Randløv Madsen

 

 

Følg Jørgen på Facebook