Fremtidens arbejdspladser

Regionsrådet er arbejdsgiver for ca. 20.000 medarbejdere, og dermed en af regionens største arbejdsgivere. Det er Enhedslistens mål, at gøre Region Sjælland til Danmarks bedste og sundeste arbejdsplads.

Gennem høj medarbejderindflydelse og visionær ledelse kan det offentlige skabe bedre og mere effektive arbejdspladser. Mening, relation, solidaritet, lokal forankring, ansvarlighed og kvalitet skal være nøgleordene for disse.

Ytringsfrihed for vores egne offentlige ansatte, er et vigtigt element i den demokratiske kontrol af myndighederne. Derfor skal de sikres ret til at ytre sig om urimelige forhold uden frygt for afskedigelse. Uberettiget afskedigelse skal indebære sanktioner overfor den besluttende ledelse.

Demokratisk ejede arbejdspladser
Enhedslisten mener at regionen skal fremme et erhvervsliv, der er bedre forankret i lokalsamfundene og giver større nærhed. Regionen skal gennem hjælp og sparring gøre det nemmere at oprette lokale socialøkonomiske og demokratiske virksomheder, kooperativer og andre former for lokalt medeje.

Vi kæmper for at region og kommune får ret til at involvere sig i offentlig produktion, og at eksisterende viden og erfaring forbliver fælleseje. Kommunalfuldmagten skal gælde for regioner og kommuner, og den skal give disse øgede demokratiske muligheder.

Vi vil skabe partnerskab mellem producenter, forbrugere, region og kommuner i udvikling af ny produktion. Fokus er på økologi, vedvarende energi og bæredygtighed. Region og kommuner bør forpligte sig til at aftage produkterne fra disse partnerskaber, og giver en hånd i udbredelsen.

Konkret ønsker vi fortsat at sygehusvaskeriet er på offentlige hænder, og vi vil modsætte os ethvert forsøg på privatisering.

Beskæftigelse og miljø i sammenhæng
Enhedslisten arbejder for at alle regionens institutioner køber lokale og økologisk forarbejdede varer. I første omgang fødevarer, men på længere sigt skal indkøb og anvendelse af tekstiler, byggematerialer mv. inkluderes. I dag er kun 4% af regionens indkøb økologiske. Det er for ringe!

Der bør udarbejdes en flerårig plan for en grøn renovering af regionens bygninger for at nedbringe energiforbruget. Der skal konsekvent gennemføres energibesparende foranstaltninger i regionens bygninger, og energiforsyningen skal i videst muligt omfang sikres ved hjælp af vedvarende energikilder – f.eks. solfangeranlæg på regionale bygninger.