Tilgængelighed til sundhedsydelser.

Hvis vi bliver meget fysisk syge, kommer der en ambulance og kører os til sygehuset.
Hvis vi bliver meget psykisk syge, må de, der er uden bil eller føler sig ude af stand til at køre bil, tage det offentlige eller en taxa. For mange virker det fuldstændigt uoverskueligt, både rent psykisk og økonomisk.
Der skal findes en løsning mellem Region Sjælland og kommunerne i det nye regionsråd, så alle alvorligt syge sikres forsvarlig transport til akut hjælp.

Bente Borreskov
Knuthenborgvej 70
4930 Maribo
Kandidat for Enhedslisten Ø
2. Lolland kommune
3. Region Sjælland