Grøn trafik for alle

Enhedslisten vil fremme den grønne og bæredygtige kollektive transport i Region Sjælland. Vi ønsker, at alle kan transporteres hurtigt og sikkert til hjemmet, skolen, uddannelsesstederne, arbejdet og fritidsaktiviteter.

I Enhedslisten ønsker vi at reducere klimabelastning, ressourceforbrug og trængselsproblemerne i myldretiden. Derfor vil vi arbejde ihærdigt for massive investeringer i den offentlige tog- og bustrafik i Regionen. Alle regionens tog, busser og færger skal være emissionsfri.

Vi er imod investeringer i udbygning af motorvejsnettet. Det vil føre til flere biler, større ressourceforbrug, flaskehalse, mere støj og øget CO2-udslip.

Vi er er imod Kattegatforbindelsen. Selv udstyret med jernbanespor, er det først og fremmest en motorvejsforbindelse. En motorvejsforbindelse der vil føre til endnu flere biler, lastbiler, kødannelser og ødelægge store landskabelige naturværdier på Røsnæs, Samsø og i det østlige Jylland.

Vi støtter at der indføres trængselsafgifter, for at begrænse udviklingen i person- og lastbiltrafikken og for at udligne prisforskellen mellem den kollektive transport og privatbilismen.

God, komfortabel og billig transport
Alle lokalområder i Regionen skal have gode, pålidelige, billige og på sigt gratis offentlige transportforbindelser. Vi vil arbejde for, at det bliver markant billigere og lige så hurtigt eller hurtigere at køre med det offentlige.

Lokalbanerne er et godt, komfortabelt og effektivt transportsystem. Her kan folk sidde og arbejde eller slappe af mens de bliver transporteret til rejsemålet. Der skal investeres i renovering af banestrækningerne, så togene kan køre hurtigere og mere komfortabelt. Der skal investeres i nye eldrevne toge, der både accelererer hurtigere og er mere bæredygtige. Alle regionens baner bør som minimum køre med halvtimesdrift i dagtimerne. Togdriften skal også koordineres med busserne, DSB´s regionaltrafik og færgerne.

Parker og rejs
På stationerne skal det være enkelt og sikkert at parkere sine personlige transportmidler. Der skal være overdækkede cykelparkeringsanlæg med lademuligheder for elcykler. For folk med barnevogne og kørestole skal der sikres nem og hurtig adgang til at komme ombord på togene.

Enhedslisten vil også arbejde for, at det bliver gratis at medtage cykler i alle regionens toge. Et led i kampen for et emissionsfrit transportnet i Regionen er vores arbejder for, at de eksisterende stisystemer udbygges til et samlet regionalt net, så cyklister nemt og trygt kan komme frem til det kollektive transportnet, arbejdspladser, uddannelsessteder og fritidsaktiviteter. For biler skal der etableres ladestandere ved stationerne.

Toge til tiden
Renoveringen af Østbanen skal gennemføres hurtigst muligt – det kan kun gå for langsomt! Der skal anlægges et ekstra spor mellem Køge st. og Køge Nord, så trafikken kan afvikles uden forsinkelser både for DSB’s og lokalbanens toge. Togforbindelsen mellem Nykøbing F. og Gedser skal genåbnes for en bedre lokaltrafik på Falster. Der skal indføres halvtimes drift i dagtimerne på Høng-Tølløse banen.

Der skal anlægges en udfletningen af alle baner, der mødes i Ringsted, øst for byen. Strækningen Holbæk-Kalundborg skal opgraderes. Dette skal ske hurtigst muligt, så timemodellen kan blive mulig.

Enhedslisten Region Sjælland vil sammen med Enhedslistens folketingsgruppe presse på for at få gennemført timemodellen på Sjælland. Timemodellen vil betyde, at rejsetiderne på alle DSB’s strækninger i Regionen vil blive væsentligt reduceret til gavn for regionens mange pendlere.

Billigere færgebilletter
Færgetrafikken spiller en stor rolle i Region Sjælland, men det er for dyrt at rejse med færgerne. Derfor skal billetpriserne for passagerer reguleres, så de følger samme regler som gælder på landjorden. Det må ikke koste mere pr. km at rejse til søs end på landjorden. Cykler skal medtages gratis. På sigt arbejdes der også for emissionsfri færgetrafik.

Flere hurtige og komfortable busforbindelser
Regionens har haft succes med at opgradere nogle busruter til R-busser, som betjener en del af beboerne i Regionen med halvtimesdrift. I Enhedslisten vil vi arbejde for, at flere af buslinjerne i Regionen overgår til halvtimesdrift. Halvtimesdrift har store fordele, fordi man som bruger ikke behøver at hænge i en klokkestreng for at nå bussen, når de kører så tit.

Busserne skal overgå til batteridrift, så de forurener mindst muligt og medvirker til at nå målet om 70% CO2-reduktion inden 2030. Busserne bør indrettes, så de bliver mere komfortable at køre med. Der skal være en køreplan ved hvert stoppested. Det skal også være enklere at komme med bussen med klapvogne, kørestole og lignende. Derfor foreslår Enhedslisten, at der indledes forsøg med nem og hurtig adgang for disse brugere. Flextrafik og Plustur skal ændres, så brugerne ikke behøver at bestille to timer i forvejen.

Gods på skinner og skibe
I Enhedslisten arbejder vi for at flytte en stor del af den godstransport, der i dag forurener og belaster omgivelser fra vejene, over på banerne. Tidligere blev en stor del af godsmængden fragtet med coastere mellem de danske havne. Det var en god og effektiv transportform, som vi i Enhedslisten vil arbejde for at genetablere.