Regional balance

Region Sjælland skal gøres mere attraktiv at bosætte sig- og søge arbejde i. Alle egne af regionen skal tilgodeses, når man afgør, hvor offentlige arbejdspladser skal placeres.

Det er svært at rekruttere og fastholde visse personalegrupper på Regionens Sygehuse. Derfor er det vigtigt, at Region Sjælland gøres spændende og tiltrækkende at leve i for alle. Enhedslisten vil her satse på at hjælpe kommunerne med en intensiv indsats for at fremme kulturlivet og familie-trivsel i hele Regionen.

Ungdomsuddannelserne skal styrkes overalt i regionen, især er det vigtigt at styrke erhvervs-uddannelserne og produktionsskolerne så disse er et reelt tilbud om uddannelse også for de unge i yderområderne Erhvervspolitik må tillige tilrettelægges således, at afvandringen fra randområderne begrænses. Over alt i regionen bør der – alt efter de lokale forhold – oprettes forskellige former for lokalråd, som kan sikre lokalsamfundene en stemme i regionen og i kommunerne.