Enhedslisten tilslutter sig årets budgetaftale

Enhedslisten er med i dette års budgetaftale for Region Sjælland. Det er ikke en aftale, som kommer i nærheden af at løse de store udfordringer, som vi har i regionen. Aftalen rummer dog en lang stribe af gode initiativer, som Enhedslisten støtter.

Der er fokus på fastholdelse af vores personale. Vi har en meget høj udskiftning af vores ansatte. I slutningen af året kommer vores midlertidige udvalg for fastholdelse og rekruttering med nogle anbefalinger. Enhedslisten har i budgetforhandlingerne kæmpet for, at der var midler til, at omsætte disse anbefalinger til virkelighed.

Enhedslisten er af den opfattelse, at vi skal fokusere på, at der laves en anciennitetsmodel, hvor de nyansatte hurtigere får et lønløft. Der er stadig en kamp, at kæmpe på denne front. Men den regionale formand for DSR roser aftalen for, at der et afsat penge til opfølgning på de anbefalinger, som udvalget for fastholdelse og rekruttering kommer med. Det er Enhedslistens fingeraftryk.

Det er også Enhedslistens anbefaling, at vi i regionen fokusere mere på forebyggelse. Der er vi kommet godt i mål i aftalen. Det er rigtigt godt, at vi afsætter 2 mio. til tandbehandling af kræftpatienter. Det er også rigtigt godt, at vi afsætter midler til forebyggelse for vores unge og til en udvidelse af træningsprogrammer for alle de borgere, som skal opereres.