Uddannelse giver muligheder

Enhedslisten ønsker at ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne bliver en del af Regionens kompetenceområde. For at fastholde en ligeværdig og kvalificeret ungdomsuddannelse, vil vi kæmpe for en rimelig geografisk fordeling alle relevante ungdomsuddannelser i Regionen. Det nødvendige antal praktikpladser skal sikres inden for alle uddannelser.

Taxameterordninger, som fører til øget brugerbetaling for de studerende og skaber konkurrenceforhold mellem de enkelte uddannelsessteder og internt mellem de enkelte hovedfagområder på uddannelsesstederne, skal afvises og bekæmpes. Enhedslisten vil arbejde for større grundtilskud og afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret.

Klassekvotienter skal sænkes til højst 24 på ungdomsuddannelserne. Lærer- og elevindflydelsen i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser skal styrkes. Enhedslisten vil sammen med lærerne og de studerende styrke kampen for mere demokrati og medbestemmelse i ungdomsuddannelserne.

Regionerne skal have reel kompetence i forhold til opbygning og udbygning af mellemlange og videregående uddannelser. Regionen skal ikke kun have høringsret. En lægeuddannelse i Køge er en god mulighed.

Vi vil støtte forskning og lokale projekter, når disse gavner udviklingen af levedygtige landdistrikter, opbygning af et effektivt og menneskevenligt sundhedsvæsen, samt økologi og klima-ansvarlighed. Regionen skal hjælpe institutioner, uddannelsessteder og universiteter med at skabe rammer for forskning i Regionen.