Vision

Enhedslisten arbejder konsekvent og aktivt regionalt for at fremme en social og miljøansvarlig samfundsudvikling.

I Enhedslisten Sjælland ønsker vi befolkningens medvirken til at skabe et rødt samfund der bygger på demokrati, medindflydelse, fælleseje, lighed og solidaritet. Et grønt samfund hvor miljø, økologi, bæredygtighed og klimabalance er målet. Et samfund der tager afstand fra alle former for diskrimination og forskelsbehandling. Et gennemført demokratisk samfund, hvor folkestyre, selvorganisering og selvforvaltning præger både arbejdslivet, dagliglivet og det offentlige rum.

Se menuen for konkrete politiske standpunkter.