Ingen profit på sundhed – heller ikke på ambulancekørsel

Regionerne har ansvaret for sygehusene, men fremtidens sygehusvæsen skal tænkes videre. Uanset om man er meget eller lidt centralistisk i forhold til den fremtidige sygehusstruktur så er en ting givet ambulancerne vil få en stigende betydning. Behandlingen starter allerede ved ambulancens ankomst til den skadeslidte. Det vil sige, at ambulancerne i stigende grad bliver sygehusenes arme.

Allerede i ambulancen starter forarbejde og behandling ved hjælp af uddannede reddere og paramedicinere, medkørende sygeplejersker og læger. Fremtidens muligheder for at bruge moderne informationsteknologi til at lave forundersøgelser bliver bedre. Diverse målinger vil umiddelbart kunne overføres til en læge i en akutmodtagelse, hvis det er nødvendigt.

Det er derfor helt forkert at se ambulancekørslen som en løsreven del af sundhedsvæsenet det er reelt en del af sygehusene og skal i fremtiden organiseres efter dette koncept. Det betyder at ambulancerne ligesom sygehusene skal være en del af det offentlige regionale tilbud. Det betyder også at det vil være fornuftigt at placere ambulancestationer i nær tilknytning til de sygehuse som regionen driver.

Det er ikke rimeligt og fornuftigt at bringe denne del af sundhedsvæsenet i udbud, hver 5. år. Der er behov for stabilitet og kontinuitet også for denne del af sundhedsvæsenet.

Det betyder også, at profitten på ambulancekørsel bliver fjernet. Regionen kan bruge alle ressourcer på at opkvalificere personalet og skabe trygge rammer for ambulancerederne og for patienterne i regionen.

Bruno Jerup