Centralisering for centraliseringens skyld…

Når man læser debatten om sygehusene på sjælland kan man få det indtryk, at der findes en automat, som udbetaler penge, hvis man laver sygehusstruktur på en bestemt måde. Det vil sige bukker og nejer for sundhedsstyrelsen og sundhedsministerens anbefalinger og samler alle regions specialer på et akutsygehus. Det er noget fantastisk vrøvl.

Enhedslisten gå naturligvis ind for, at vi skal samle specialer i regionen, hvis der er fagligt belæg for, at det vil give en bedre kvalitet for patienten.

Men en del af sundhedsstyrelsens centraliseringskrav ligner centralisering for centraliseringens skyld. Og fra den kant går man videre idet sundhedsstyrelsen og sundhedsministeriet fokuserer på, at samle hele Sjælland i et par sygehuse omkring København.

Se nu bare kravet om, at alle specialer skal samles på et akutsygehus i regionen. Hvis det er fagligt og logisk begrundet, hvorfor stopper logikken så ved regionsgrænsen eller ved landegrænsen? Jeg er af den opfattelse, at der naturligvis er specialer som kun skal være et sted i en region eller et sted i landet eller måske kun et sted i Europa, men det gælder ikke for de mange hundrede regionsspecialer vi her taler om.

Problemet er jo, at selvom regionsspecialerne om kun er 10 % af den samlede sygehusaktivitet, så vil det, at man tømmer region sjælland og regions sygehuse for specialer få en kraftig indvirkning på kvaliteten af den øvrige sygehusdrift.

Jeg ved godt, at der i dette blad er nogle, som har tryglet regionsrådet om at ville komme til fornuft og indrette sig efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, men det er desværre udtryk for nogle misforståelser om hvordan dette system fungerer. Det billede der tegner sig er, at sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren stiller nogle krav og betingelser, som reelt vil slagte den samlede sygehusstruktur i regionen. Det kan Enhedslisten naturligvis ikke være med på.

Bruno Jerup