Gevinst for patienterne

Af Bente Borreskov, Folketingskandidat, Enhedslisten
Regeringen og Dansk Folkeparti stillede krav om 2 % effektiviseringer på de offentlige sygehuse i 2009.Den økonomiske ”gevinst” herved blev indregnet i budgetterne og svarer stort set til ”underskuddet” på årets regnskaber.

Så den eneste reelle gevinst har været at læger, sygeplejersker, sosu´er og andet personale har behandlet og plejet flere patienter sidste år, for de samme penge.

Men nu skal ”underskuddet” betales her i 2010, fyringer og stop for brug af vikarer. Sænk tempoet, men hvor langt ned? Ingen margen, økonomien ligger fast, opfyld målene! Indregnet i budgettet ligger et effektiviseringskrav, som er steget til 3,5 %.

Det er uforståeligt at statsminister Lars Løkke Rasmussen frasiger sig ethvert ansvar for regnskaberne for de offentlige sygehuse.