Det koster

Hvor ligger logikken i, at når det effektive personale på de offentlige sygehuse knokler og behandler flere patienter end beregnet det ene år, bliver personalet sparet væk, i de efterfølgende år?
Når privathospitalerne behandler patienter får de kontant afregning for hver patient. I Region Sjælland har det så sidste år kostet 100 millioner kroner at behandle flere patienter end beregnet. Ud af et budget på 16 milliarder kroner, lyder et underskud på regnskabet på 100 millioner som småpenge. I budgettet for 2009 var der regnet med en effektiviseringsgevinst på godt 100 millioner kroner, som skulle være en økonomisk gevinst.

Nu har personalet gjort arbejdet, og mere til, det har selvfølgelig kostet. Indtil vi får nogle bedre tider, hvor politikerne er parate til at betale for en optimal behandling til alle, må vi år efter år leve med udsultning af de offentlige sygehuse, hvor personalet skal rende stærkere og stærkere og alligevel bliver fyret. Enhedslisten vil en anden vej.

 

Bente Borreskov

Enhedslisten

Knuthenborgvej 70

4930 Maribo