Regionsrådet på sjælland har truffet en dårlig beslutning om sygehusene på sjælland

Selvom den blev truffet under tvang

Enhedslisten går ind for et sundhedsvæsen for alle, hvor der ikke er skyggen af brugerbetaling og forskelsbehandling. Vi bekæmper tendensen til brug af privathospitaler og sundhedsforsikringer. Vi fastholder den frie og lige adgang til sundhed.

Enhedslisten går ind for centralisering, hvis det er fagligt velbegrundet. Men sundhedsstyrelsen præmis om, at der skal være et hovedsygehus i region Sjælland og at dette skal have alle specialer er ikke fagligt velbegrundet.

Der er nogen specialer, som kun skal være et sted i regionen(eller i hele Europa). Men der er andre som ud fra deres volumen og karakter godt kan være flere steder.

Men en centralisering af alle regionsspecialer et sted er faglig set ikke nødvendig. En sådan centralisering kan kun tjene et besparelsesmæssigt sigte. Som tømmer yderområderne for velfærd og som pisker personalet på de tilbageværende sygehuse og afdelinger endnu mere

Når man samler alle specialer i Køge betyder det bl.a. at de specialer der knytter sig til kræft og hjertekarsygdomme skal tages fra Næstved og Roskilde. Det betyder i første omgang at man tømmer disse sygehuse for nogle spændende opgaver selvom det måske patientmæssigt er en mindre gruppe. I anden omgang betyder det måske reelt lukning af disse.

Men der er næppe nogen der kan forestille sig at alle kræft specialer skal ligge i Køge uden at Køge også har en hovedfunktion indenfor kræft. Tilsvarende kan man ikke forstille sig at Køge har alle specialer indenfor kar kirurgi uden også at have en hovedfunktion. Resultat er at ideen om Næstved og Roskilde som specialsygehuse med disse to områder forsvinder – og hvad er der så tilbage.

Desuden rummer beslutningen en reel lukning af Kalundborg og Nakskov sygehuse. Det er helt uacceptabelt. Det er en klar forringelse for udkantsområderne i Danmark.

Derudover kan det for det meste af Sjælland opleves som ret mærkeligt, at Køge skal betragtes som centrum for regionen.

Enhedslisten ser ikke noget problem i, at regionen har et sygehus som kaldes hovedsygehus. Men uanset om dette sygehus er placeret i Køge, Roskilde, Ringsted eller Næstved har vi problemer med den rolle man tildeler dette sygehus. Det er den afgørende kamp.

Udførelse af regionsrådets beslutning vil vare mindst 10 år, så der er heldigvis mulighed for at ændre denne beslutning.

Det vil Enhedslisten arbejde for.

Vedtaget på Enhedslistens repræsentantskabsmøde for Region Sjælland søndag den 9. maj 2010.