Forsvar busserne, sæt strøm til regionens bus og tog ruter.

Læserbrev i Dagbladet 8. juli 2018 af Jørgen Holst.

Transport minister Ole Birk Olesen overdrager DSB banen.

I Enhedslisten glæder vi os, sammen med passagerene i region Sjælland over, at regionen har overtaget banestrækningen fra Roskilde til Køge i 2019. I forvejen er region Sjælland en af de regioner i Danmark der bruger flest penge på kollektiv trafik. Og det er der god grund til, da vi har rigtig mange pendlere og borgere, som har behov for kollektiv transport til Kbh. og rundt i regionen.

Men i Dagbladet torsdag den 28.  juni, kunne man læse, at regionen vil miste penge til den kollektive trafik, fordi regeringen har fjernet regionerne arbejde med erhvervsfremme og turisme, og fordi vi altså igennem mange år har været fremsynede og brugt nogle af disse midler til fremme af den kollektive trafik og dermed begrænset regionens belastning af klima og miljø og begrænset behovet for privat billisme.

Med den reaktionære og miljø fjendske regerings indgreb bliver vi og klimaet nu straffet for denne fremsynethed.

Samtidig har regionen sparet op til 3 Mia sammen, som vi ikke må bruge pga folketingest vedtagelse af et anlægsloft på krav fra EU. For disse midler ville vi kunne have ansat de nødvendige ressourcer på regionens sygehuse, begrænset nedslidningen af personalet og løftet det psykiske arbejdsmiljø, samt etableret en virkelig god kollektiv trafik, med betjening og udvikling i vores mange landdistrikter.

Enhedslisten var ikke med i den økonomi aftale mellem regeringen og Danske regioner, som bevidst afsætter færre midler end udviklingen i befolkningens leveralder og antallet af kroniske og multi-sygepatienter kræver, og vi vil heller ikke være med i en lokal aftale i region Sjælland, som reducerer antallet af busser eller togdriften i regionen, fordi en reaktionær og kortsynet regering hellere vil forgylde overklassen i Danmark med skattelettelser og afgiftslettelser på luksus biler. Måske tror man at klima krisen går uden om region Sjælland, men surprise, det gør den ikke.

I Enhedslisten vil vi i stedet foreslå, at region Sjællands trafik, infrastruktur og miljø udvalg sætte en omfattende undersøgelse i gang, som skal bane vejen for omlægning af regionens busser og lokal tog til alternative energi kilder og batteri drift, samt forbinder, i første omgang Odsherredbanen, Høng-Tølløsebane, Roskilde-Køge- Fakseladeplads/Rødvig banerne til et sammenhængende regionalt banenet med synkroniseret forbindelse til DBS og det kommunale bus net. En sådan sammenhængende lokalbane ville lette transporten til Holbæk, Slagelse, og Roskilde/køge universitetshospital og senere Nykøbing F sygehus. Med det nye supersygehus i Køge, som trafikalt er ”fejl pladseret” vil det være et ”most” for EL, at regionens borgere bl.a gennem en sammenlægning af lokalbanerne let skal kunne komme frem til alle regionens sygehuse med kollektive trafik, på vedvarende energi.

Med erhvervelsen af bane strækningen mellem Roskilde og Køge, vil vi på sigt kunne etablere en sammenhængende lokalbane på tværs af hele regionen fra Odsherred i nordvest til Nakskov i syd  og dermed aflaste behovet for en meget dyr tværgående motorvej. Med den nuværende teknologi, som endda er videre udviklet i Dong Energy’s Danske afdeling, vil vi kunne installere Lithium-ion batterier i vores diesel tog, eller udskifte de nuværende dieseltog med nye batteritog, som både kan køre hurtigere og er billigere i drift, samt letter klimabelastningen for den nuværende CO2 belastning.

Med store grupper af befolknings opbakning, er det netop lykkede for de offentlige ansatte, gennem omfattende mobiliseringer at tilkæmpe sig væsentlige forbedringer af deres overenskomster, samt stort set afværger alle de af den reaktionære regering og Moderniserings styrelsens foreslåede nedskæringer og det samme burde vi kunne gøre for den kollektive trafik. Nu må fagforeninger, pendler grupper, trafik forskere og udkants aktivister gå sammen og forsvare den kollektive trafik i regionen, samt presse på for flere afgange, opgradering af hastigheden og bedre betjening af landdistrikterne og overgang til vedvarende energikilder/EL drift.

Mvh
Jørgen Holst
Medlem af region Sjællands
udvalg for trafik, infrastruktur og miljø.