Regionalt sparre katalog på kollektiv trafik

Administrationens samlede sparekatalog 2019.

Her fremlægges det samlede regionale sparekatalog  med besparelses forslag på i alt 47.9 mill., som administrationen i region Sjælland har udarbejder for trafik udvalget, så udvalget har flere forskellige muligheder for at finde de besparelser på 21. mill. i 2019, som alle partier bortset fra Enhedslisten vil spare.

Da vi er fuldstændige modstandere af forringelser af den kollektive trafik og fordi vi som de eneste har fremlagt et alternativt forslag, som fjerne besparelsen på den kollektive trafik (se Enhedslistens ændringsforslag i et andet indlæg på hjemmesiden), stemmer vi imod alle forslag om forringelser optil- og under regionsrådsmødet den 5. november.

Regionalt Sparekatalog Sept 2018