Enhedslisten skriver til Borgmesteren på Lolland: oprethold forbindelsen til København !

Enhedslisten Lolland skriver den 12. mart 2020 til Borgmesteren og kommunalbestyrelsen: “Enhedslisten-Lolland opfordrer kommunalbestyrelsen – i den nuværende situation evt. borgmesteren – til at rejse krav til regeringen, som kan sikre, at der hurtigst muligt indføres de lovede direkte tog fra ”Lille Syd” (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord, Ny Ellebjerg til København H.”

Enhedslisten skriver til Heino Knudsen og regionens formandsskab.

Åbent brev fra Enhedslistens regionsråds gruppe til Heino Knudsen den 12. marts 2020.
Enhedslisten foreslår, at Region Sjælland gør alt for at fremme en udskydning af den planlagte nedlukningen pr. 28. marts 2020, til de tekniske installationer er opdateret i Køge Nord, så DSB kan køre fra Næstved via haslev og Køge til København og helt undgå at indsætte togbusser.

Bevar Østbanen

Læserbrev i Sjællandske Tidende, fredag den 21. januar.

Enhedslistens regionsråds gruppe udtaler:

Forsvar lokal togene i region Sjælland, omlæg dem til batteri eller brint tog, opgradér hastigheden, så vi kan få flere afgange og læg Odsherredsbanen, sammen med Tølløsebanen, inddrag Holbæk-Roskilde i lokaltog, samt forbind Roskilde-Køge og Østbanen til et sammenhængende grønt, offentligt ejet og drevet alternativ til bilismen på tværs i regionen.

En lidt bedre Arbejdsmiljølov

Kære faglige tillidsrepræsentant

Nu har Folketinget vedtaget en ny arbejdsmiljølov, som indeholder en række forbedringer. Men der er langt igen, før vi kan påstå, at loven er skrap nok til at regulere arbejdsmiljøet, når så mange fortsat bliver syge og kommer til skade på deres arbejde. Blandt andet kommer vi til at vente lang tid på flere rettigheder til arbejdsmiljørepræsentanterne.