Grusgravning ved Vindinge/Roskilde.

Læser indlæg den torsdag den 2. april 2020 fra medlem af regionsrådet og udvalget for Region udvikling Jørgen Holst.

Der er mange gode takter i den nye grave tilladelse til Nymølle, men husk også de andre problemer med færdig gravning og reetablering i det Nordlige gravefelt, store støvende jord depoter, som hæmmer udsyn, giver oversvømmelser i baghaven mm.

Enhedslisten skriver til Borgmesteren på Lolland: oprethold forbindelsen til København !

Enhedslisten Lolland skriver den 12. mart 2020 til Borgmesteren og kommunalbestyrelsen: “Enhedslisten-Lolland opfordrer kommunalbestyrelsen – i den nuværende situation evt. borgmesteren – til at rejse krav til regeringen, som kan sikre, at der hurtigst muligt indføres de lovede direkte tog fra ”Lille Syd” (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord, Ny Ellebjerg til København H.”

Enhedslisten skriver til Heino Knudsen og regionens formandsskab.

Åbent brev fra Enhedslistens regionsråds gruppe til Heino Knudsen den 12. marts 2020.
Enhedslisten foreslår, at Region Sjælland gør alt for at fremme en udskydning af den planlagte nedlukningen pr. 28. marts 2020, til de tekniske installationer er opdateret i Køge Nord, så DSB kan køre fra Næstved via haslev og Køge til København og helt undgå at indsætte togbusser.