Vil ikke bruge penge, der er afsat !

I TRILLEBØRENS TEGN
17. November, Læserbrev af mf Christian Juhl
Arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten

Der står 417 millioner kroner i regeringens forebyggelsesfond. De er afsat til at skabe et bedre arbejdsmiljø og mindre nedslidning.

Alligevel afviser beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen en ansøgning fra Arbejdsmiljørådet om 11,7 millioner kroner til forbedring af arbejdsmiljøet i små virksomheder med begrundelsen, at der ikke er nogen penge.

Beskæftigelsesministeren er født i trillebørens tegn.

Han skal både løftes og skubbes, for at komme fremad – ikke mindst når det drejer sig om indsatsen for et bedre arbejdsmiljø.

Umiddelbart efter valget sidste år annullerede han 11 ud af 12 arbejdsmiljøindsatser, som Enhedslisten havde igangsat sammen med SR-regeringen. Alle 11 indsatser var finansieret af penge fra forebyggelsesfonden.

Siden valget har han igen og igen afvist forslag, der kunne finansieres af fondens midler. Der er ellers nok at tage fat på med 41.000 årlige ulykker og 19.000 årlige arbejdsbetingede lidelser.

Enhedslisten har bl.a. fået afslag på en bedre bemanding i Arbejdstilsynet, en bedre indsats i byggeriet, en opretning af det kemiske arbejdsmiljø i glasfiberindustrien, en styrket indsats i det psykiske arbejdsmiljø og bedre uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne.

Sidst har LO og Dansk Arbejdsgiverforening i enighed søgt 11,7 mio. kr. til en fælles indsats overfor arbejdsmiljøindsatsen. Det er ganske problematisk at beskæftigelsesministeren ikke har øje for det fornuftige i at invester i forebyggende arbejde. Pengene er der, men ministeren nægter at bringe dem i spil.

Det er på tide at vi får en minister og en regering, der vi investere i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, til gavn for både de, der rammes af arbejdsskader og til gavn for statskassen. Arbejdsskader koster samfundet milliarder af kroner og de skadede ufattelige lidelser og varige men.
————————————————
Christian Juhl er indvalgt i Folketinget.for Enhedslisten i Region Sjælland.