Sociale klausuler i udbudsmateriale

UNDERVISNING AF UDLÆNDINGE UNDER ORDNEDE FORHOLD

Søren Kolstrup  byrådsmedlem i Loland kommune for Enhedslisten udtaler den 19. december 2016:

Enhedslisten hilser med tilfredshed, at Lolland Kommune har valgt at indføje utvetydige sociale klausuler i i udbud af danskundervisning for udlændinge.

Dette indebærer, at en kommende kontrakthaver er forpligtet til at

* Overholde gældende overenskomst inden for “vedkommendes fag”. Dette betyder, at det udelukkende er fagforbund, der tegner overenskomst for undervisere, der kan indgå overenskomsten. *

* Gældende lovgivning skal overholdes. Dette betyder, at der f.eks. skal være arbejdsmiljørepræsentanter m.m.

Alt dette er repræsenteret i udbudsmaterialets paragraf 17. Hermed er tilkendegivet, at byrådets principbeslutning af 14. december 2014 holdes i hævd også på dette område. Kravet om en løbende kontrol kom ikke med ved den lejlighed, men vi forventer, at Lolland Kommune tager et par sikkerhedscheck.

*) Den nuværende aktør har overenskomst med HK og ansætter undervisere som konsulenter.