Mød op til Velfærds demonstration tirsdag den 7. november !

Faglig kampagne, efterår 2017:

 

  

 

    

STOP BESPARELSER
VI VÆLGER VELFÆRD

Læs mere
Citat fra “Danmark for velfærds” hjemmeside:
“Vi er Danmark for Velfærd. Vi er for investeringer i det fælles Danmark. Imod nye milliardstore skattelettelser, mens der spares på velfærden. Vi ønsker bedre forhold for børn, unge, syge og ældre. Tryghed gennem et stærkt politi og et finmasket socialt sikkerhedsnet. Vi ønsker bedre miljøbeskyttelse og et Danmark, hvor borgere og virksomheder kan udvikle sig. Du kan finde os på både offentlige og private arbejdspladser. Vi vil værne om vores fælles velfærd – og vi har brug for din opbakning.”

Opfordring fra Enhedslisten region Sjælland:

Møde op til demonstrationerne og vær med til at give stykre også den faglige kamp for at forbedre vores offentlige Velfærdssamunf, til kommune og regions valget 2017 !

 

Se hvilke arrangementer der er tæt på dig i region Sjælland: Ringsted, Vordingborg, Holbæk og Sorø

https://lokale-aktiviteter.danmarkforvelfaerd.dk/

Skriv under sammen med over 60.000 andre på, at vi vil forsvare og kæmpe for at forbedre

den offentlige velfærd i Danmark:

https://www.danmarkforvelfaerd.dk/