3F- service kræver “Ren respekt”


3F-service kampagnen Ren Respekt kommer til Regionshuset i Sorø den 9/11 kl. 15.

Der gør de opmærksom på deres krav:

Og det er hvad vi i Enhedslisten allerede har arbejdet for udtaler kandidat til regions rådet Ursula Dieterich Pedersen:

Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for at sikre at sygehusene fastholder mindst samme antal
rengøringsassistenter til samme antal opgaver i 2018.

• Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for at sikre at alle rengøringsassistenter får den fornødne uddannelse, så ikke mangel på kvalificeret arbejdskraft går ud over patienterne

• Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for at sikre at Ren Respekt bidrager med ekspertviden på området når regionen skal overveje hvilke styringsmekanismer, der skal afløse effektiviseringskravet på 2 %.

• Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for at sikre at der er nok kvalificerede og oplærte afløsere under ferie og sygdom

• Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for at sikre at regionen tilføjer mindst 200 mio. kroner mere til Sygehus budgettet årligt – eller hvad der svarer til de flere opgaver vi får årligt.

• Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for at sikre at regionen genopretter vores sygehusvæsen ved at vi får tilføjet de ressourcer der skal til, for at patientsikkerhed og medarbejdernes faglighed igen bliver prioriteret højest.