Projektplan

Processen frem mod valget kan ofte virke lang og uoverskuelig. Mange ting og tiltag skal igangsættes og koordineres. Men med nedenståend projektplan går det som en leg. Ideen er, at man på et møde behandler denne og fylder de forskellige punkter ud. Siden opdateres den så jævnligt, så man hele tiden har styr på processen og målet hermed – kommunalvalget i november.

Projektplanen er udelukkende ment som en skitse. I skal selvfølgelig tilpasse denne til jeres lokale forhold, arbejdsrytme og ambitionsniveau. Den er således kun ment som inspiration. 

 

Skitse til en projektplan

1.    Indledning
1.1.    Projektbeskrivelse: Beskriv projektet:
1.2.    Formål: Hvad ønsker vi at opnå med projektet:
1.3.    Succeskriterier: Hvornår er vores indsats en succes?

2.    Kommunikation

2.1.    Hvad vil vi fortælle?
2.2.    Hvordan vil vi gerne opfattes?
3.    Projektets målgrupper
3.1.    Politiske målgrupper:
3.2.    Geografiske målgrupper:
3.3.    Andre inddelinger: (alder, køn, ansættelse, uddannelse, mv)

4.    Kommunikationskanaler
4.1.    Hvilke medier kan bruges til at nå målgruppen?

Aktiviteter
4.2.    Indadtil i organisationen
4.3.    Udadvendte initiativer: (Aktiviteter rettet mod folk udenfor organisationen.)
4.4.    Parlamentariske initiativer:
4.5.    Hvordan fungerer de enkelte elementer ifht hinanden?

5.    Organisationens rolle:

(F.eks. For at sikre demokratisk indflydelse og inddragelse af forskellige niveauer i vores organisation bør forskellige organers rolle defineres. Der tale om en overordnet ansvarligfordeling. Den nærmere konkretisering af aktiviteter ligger under punkt 4)

5.1.    Hvem er ansvarlige og hvilken rolle spiller det enkelte organ?
– Afdelingen.
– Medlemmerne.
– Afdelingsbestyrelsen/arbejdsudvalget.
– Kandidaterne.
– Andre.

6.    Tidsplan
Hvornår skal de forskellige elementer i projektet være færdige?

7.    Økonomi
Hvor meget skal der bruges på de forskellige dele af projektet?

8.    Ansvarlige

Notering af de konkrete ansvarspersoner og deres roller.

9.    Arbejdsopgaver
(Kan evt. indsættes under hvert af de overordnede punkter. Den kan også være et selvstændigt skema ved siden af skabelonen.)

Opgaver:             Deadline:             Ansvarlig.

 

 

Bilag Størrelse
Projektplan.doc 53 kB