Lærertids aftale på Lolland ?

Lolland:
27 oktober 2017 ARBEJDSTIDSAFTALE FOR LÆRERNE
– ET NØDVENDIGT LØFT fOR FOLKESKOLEN

Et forslag om forhandlinger mellem Lolland Kommune og Danmarks Lærerforening om en lærertidsaftale blev på byrådsmødet den 21. september sendt tilbage til økonomiudvalget til substansbehandling. Det var på høje tid. En lærertidsaftale handler om, at der skal være aftalebaserede arbejdsvilkår underskrevet af to ligeværdige parter. Når borgmesteren og hans parti ønsker ordnende arbejdsvilkår overalt på arbejdsmarkedet i kommunen, skal dette princip også være gældende på lærerområdet. I dag er der godt nok et tryghedspapir, men det er kun underskrevet af den ene part nemlig kommunen. Ja goddag mand økseskaft!.

En arbejdstidsaftale handler imidlertid om andet og mere end lærernes arbejdsvilkår. En gensidig arbejdstidsaftale er et blandt flere nødvendige redskaber for at styrke vor folkeskole og skabe sammenhæng mellem opgaveløsninger og tidsforbrug. Folkeskolen i Lolland Kommune har siden Venstre satte sig i spidsen for den store centraliseringsøvelse i 2007 (kommunalreformen) afleveret stadig flere elever til privatskolen. I hele landet har privatskolerne i årene 2007 til 2016 oplevet en stigning på 16, 7 pct. – i Lolland Kommune har stigningen været på 29, 6 pct. Henved 1/3 af vore elever søger nu privatskolen. Her ligger Lolland Kommune i førerfeltet.

En arbejdstidsaftale må nødvendigvis indebære tid til solid forberedelse og opfølgning af den daglige undervisning samt tid til mødevirksomhed med forældre og kolleger, som det forventes af dagens lærer. Det er vigtigt, vi gør vore ansatte til konger i deres eget arbejdsliv. En arbejdstidsaftale kan være med til at sikre optimale arbejdsvilkår, som igen kan reducere sygefraværet og styrke rekrutteringen til vore skoler, herunder tiltrække lærere med relevante spidskompetencer.

Alt dette skal der afsættes midler til. Men det er efter vor bedømmelse penge, der virkelig lønner sig. Alternativet indebærer, at kommunen skal punge ud til stadig flere elever i privatskolen – samtidig med at vi skal løse krævende opgaver i folkeskolen. Flugten til privatskolen er uholdbar. En arbejdstidsaftale er brændende aktuel og uomgængelig.

Søren Kolstrup
mdl. af byrådet for Enhedslisten