Indkaldelse til Regionsrepræsentantskabs møde søndag den 11. maj

Dato: 
11. Maj 2014 13:00 - 16:00
Sted: 
Ringsted kulturhus, Søgade 3, 4100, Ringsted

Bestyrelsen mødes som sædvanlig kl. 12.30

 

Forslag til dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent.

(Der er udsendt en liste over de valgte repræsentanter. Der skal muligvis laves en opdatering inden vi mødes)


2. Valg af medlem til kandidatudvalget på det kommende årsmøde og fastlæggelse af mandat for dette medlem.

(Der er udsendt den nuværende kandidatopstilling i Region Sjælland. Sidste gang prioriterede årsmødet kun 2 på Sjælland,men denne gang skal der prioriteres 3 på årsmødet.)


3. Behandling af vedtægter.

(Der er udsendt:
De gældende vedtægter.
Brunos forslag til vedtægter med indskrevne ændringer.
Martin Graffs 2 ændringsforslag.)


4. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget.

(Der er udsendt: 
Regnskab fra Bente B.
Bemærkninger fra revisor fra Ivan Mott.
Forslag til budget 2014 ved Bente B./bestyrelsen.)


5. Diskussion og beslutning om Femern Bælt.

(Skriftlig oplæg fra gruppen bestående af Christian, Bente B. og Bruno. Kommer senere.)


6. Sommerfest.

Der nedsættes en forberedelsesgruppe m.m.


7. Eventuelt.

Flot resultat for Enhedslisten!

Vi fik 4 mandater i Regionsrådet:

Bruno Jerup, Næstved

Ursula Dieterich-Pedersen, Sorø

Bente Borreskov, Lolland

Alice Trauelsen, Ringsted