Kvalitet i akuthjælpen.

(Læserbrev sendt til Folketidende 19/9-14)

Enhedslisten er uenig med de partier, som i Regionrådet har godkendt evalueringen af den præhospitale indsats i Region Sjælland (indsatsen inden ankomst til sygehuset) og som er tilfredse med resultatet. En evaluering hvorom Rigsrevisionen har udtalt at ”Regionen endnu ikke har fastlagt indikatorer, der kan måle den helbredsmæssige effekt af den samlede præhospitale indsats og dermed kvaliteten. Indsatsen er ikke målt på kvaliteten men udelukkende på responstider og kundetilfredshed, samt at evalueringen beskæftiger sig mere med hvilken fagperson der er benyttet end på resultatet af indsatsen.”

Emneord:

Enhedslisten tager personalets arbejdsvilkår alvorligt

(Læserbrev sendt til Sjællandske og Folketidende 2/9-14)

År efter år bliver der lavet et 2 % effektivisering for personalet i region Sjælland. Det er en automatisk grønthøster som bliver skrevet ind i budgettet. Det er Enhedslisten imod. Derfor kan enhedslisten ikke være med på dette års budget i region Sjælland.

Et krav om at vores sundhedsfaglige personale skal løbe stærkere år efter år er ikke med til at forbedre arbejdsmiljøet, fastholde personale og forbedre rekrutteringen af personale til Region Sjælland.

Arbejdsintensiveringen er også skadeligt for patientsikkerheden og kan betyder, at der bliver lavet flere fejl.

Vi skal have tillid til personalet og mulige ændringer i arbejdsgangen, som gør at ting gøres mere praktisk og med færre ressourcer skal udvikles sammen med personalet.

Enhedslisten vil desuden stille en række konkrete ændringsforslag frem til 2. behandlingen af budget 2015. Det er forslag som vi i forbindelse med 1. behandlingen og i den efterfølgende proces har påpeget, men som vi ikke ser tilgodeset i den fremlagte budgetaftale.

Enhedslisten
Region Sjælland

Alice, Bente, Ursula og Bruno

Emneord: