Arrogant minister !

Espen Lunde optræder magtfuldkkommen: Det vil jeg bare ikke !!

Søren Egge Rasmussen, Enhedslistens Energi- og fødevare ordfører klæder ham diskret af !

Onsdag den 1. februar var Esben Lunde kaldt i samråd om en såkaldt objektiv forsknings rappor: CBS-rapporten, som påstod at landbruget i Danmark skulle have dårligere betingelser end i resten af EU, men som viste sigt at være finansieret og dikteret af "Bæredygtigt Landbrug".

Emneord:

Offentligt møde i Roskilde-Grøn omstilling !

Bæredygtighed og grøn omstilling – globalt og lokalt

Dato: 8. Februar 2017 19:30 - 21:30

Sted: Fælleshuset på Munksøgård 41-60 (de gule huse) Trekroner, Roskilde.

Åbent debatmøde med* Maria Reumert Gjerding,
MF, klima- og miljø-ordfører for Enhedslisten

Emneord:

Generalforsamling i EL-Region Sjælland.

Kære alle

Hermed den endelige indkaldelse af generalforsamling i EL-Region Sjælland søndag den 26. februar kl. 12.00 til 16.00 i Ringsted Kulturhus Søgade 3c, 4100 Ringsted.

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen:

1) Formalia: valg af dirigent og referent, godkendelse af dagsorden,

2) Beretning fra regions bestyrelsen, regions rådet og fra KKR (Kommunernes kontaktråd) for
2016.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab v/Peder Pedersen. Bilag vedhæftet.

4) Fremlæggelse af budget for 2017 v/Peder Pedersen. Bilag vedhæftet

Emneord:

Protester mod chikane af flygtninge.

Fredsring - Fakkel protest imod flygtninge chikane i Hørning !

Af Maria Temponeras, 23. januar 2017.

Luise Rasmussen og jeg fik samlet en god crowd til fredsring i fredags efter 4 tilfælde af rudeknuseri mod en flygtningebolig. 

Emneord:

Flertal imod produktivitets krav !

Bente Borreskov, Regionsrådsmedlem for Enhedslisten udtaler den 11. januar 2017:

Glædeligt med flertal mod Produktivitetskravet.

Enhedslisten i Region Sjælland har hvert år, som det eneste parti, stemt imod budgettet fortrinsvis på grund af kravet om 2 % flere behandlinger på sygehusene, uden der blev tilført sygehusene flere midler.

Emneord: