Forsvar retsforbeholdet den 3.december.STEM NEJ !

Folke afstemningen den 3. december handler dybest set ikke ret meget om "Europol" og grænseoverskridende kriminalitet, som "ja-siden" ellers helst vil snakke om.

Folkeafstemningen den 3. december handler især om, om vi skal bevare eller for altid tabe retten til at blive spurgt ved en folkeafstemning, når  "Unions partierne vil afgive Dansk suverænitet på retsopmrådet fremover.

Emneord:

Støt Enhedslistens kampagne for at bevare EU-retsforbeholdet !

Giv EU modstand ! Vi har ikke storkapitalen og borgerlig pengetanke bag os.

Ethvert beløb vil gøre gavn:

Tak !

Protester mod borgerlig nedskærings budget.

 BUDGETTET var til behandling på Region Sjællands rådhus i Sorø 7.10.2015.


I Roskilde var 1000 borgere mødt frem til en fakkel demonstration mandag den 5. oktober i protest mod det borgerlige socialdemokratiske regions flertals forslag om nedlæggelser af akutfunktionen på sygehuset.

Mod sædvane tiltrak regionrådsmødet i Sorø den 7. oktovber sig stor opmærksomhed i form af demonstrationer både foran rådhuset og på tilhørerbalkonen.

Der blev bl.a. demonstreret mod afvikling af akutfunktionerne på to sygehuse og mod lukning af varmtvandsbassinerne.
Situationen udviklede sig helt grotesk, da de fremmødte ville anvende spørgetiden til at stille spørgsmål til budgetpunktet på dagsordenen. Næh, nej! Man måtte kun stille spørgsmål til sager, der IKKE var på dagsordenen!

I anledning af budgetbehandlingen har flere af vores regionsrådsrepræsentanter grebet pennen - se læserbreve længere nede og i menuen "Debat indlæg".

Emneord:

Flygtninge debat i Guldborg

FLYGTNINGE ER ALTSÅ OGSÅ MENNESKER

Læserbrev af Bente Lerche-Thomsen, byrådsmedlem (Ø), Guldborgsund, oktober 2015.

Jf. Folketidende d. 24. oktober mener Bo Abildgaard (A), at det er en god idé at boligplacere flygtninge bl.a. i tomme ældreboliger. DF afviser blankt, at ældre i kommunale ældreboliger skal have flygtninge som naboer. Citat Birgit Holse DF "det vil de ældre ikke bryde sig om, og de bliver utrygge".

Emneord:

Støt oprettelse af HF i Maribo

HF i Maribo – en gevinst for hele Lolland Kommune!

Læserbrev i uge 46 Af:
Bente Borreskov byråds- og regionsmedlem (Ø) og
Søren Kolstrup byrådsmedlem (Ø)

Emneord:

Protestér mod de konstante forringelser

Bente BorreskovLæserbrev af Bente Borreskov til de regionale medier i uge 41.

Enhedslisten siger nej til stigende effektiviseringskrav til vores personale i Region Sjælland. Det er både skadeligt for personale og for patienter.

Emneord: