Flertal imod produktivitets krav !

Bente Borreskov, Regionsrådsmedlem for Enhedslisten udtaler den 11. januar 2017:

Glædeligt med flertal mod Produktivitetskravet.

Enhedslisten i Region Sjælland har hvert år, som det eneste parti, stemt imod budgettet fortrinsvis på grund af kravet om 2 % flere behandlinger på sygehusene, uden der blev tilført sygehusene flere midler.

Emneord:

Handicappede blev svigtet !

Strukturreformen:
Erik Bonnerup udtaler 3. januar 2017:
KOMMUNERNE LOD HANDICAPPEDE MENNESKER BETALE EN HØJ PRIS

"I forbindelse med reformen blev de daværende amter nedlagt, og mange af deres opgaver overdraget til kommunerne, blandt andet handicapområdet.

Emneord:

Hemmelighedskræmmeri i Region Sjælland ?

ER DER LAGT OP TIL FOR MEGET HEMMELIGHEDSKRÆMMERI I REGION SJÆLLAND?

3. Januar.

Det frygter Knud Foldschack:
"Jeg synes, det er fint, at de er påpasselige. Men jeg håber ikke, at regionen har den opfattelse, at de skal forhindre, at sandheden kommer frem. For så er reglerne om aktindsigt ikke opfyldt. Det vigtige er, at sandheden kommer frem, og at man ikke forhindrer retfærdighed ved at holde noget hemmeligt, siger Knud Foldschack."

Emneord:

Hvad vej skal vejen gå ?

Bryder de Konservative i Køge enigheden i byrådet ?

Niels Rolskov, gr. fmd. Enhedslisten Køge byråd, 2. januar 2017: 

Det vækker undren hos Socialdemokratiet og Enhedslisten i Køge Byråd, at Konservatives folketingskandidat i Faxe-kredsen og byrådsmedlem i Køge, Mads Andersen i december talte varmt for, at en kommende statsvej fra Stevns til Sydmotorvejen skal have en mere nordlig linjeføring, end der ellers er enighed om i Køge Byråd.

Emneord:

Sociale klausuler i udbudsmateriale

UNDERVISNING AF UDLÆNDINGE UNDER ORDNEDE FORHOLD

Søren Kolstrup  byrådsmedlem i Loland kommune for Enhedslisten udtaler den 19. december 2016:

Enhedslisten hilser med tilfredshed, at Lolland Kommune har valgt at indføje utvetydige sociale klausuler i i udbud af danskundervisning for udlændinge.

Dette indebærer, at en kommende kontrakthaver er forpligtet til at

Emneord:

Afskaf produktivitets kravet !

SKURKEN ER PRODUKTIVITETSKRAVET

Bredere opbakning til Enhedslistens kamp mod produktivitetskravet.
--------------------------------
Peder Hvelplund MF, Enhedslistens sundheds politiske ordfører udtaler 29. december 2016:

"S og DF siger nu de støtter Enhedslistens krav om at afskaffe Produktivitetskravet på Sygehusene!

Emneord: