Regionsrådsmedlemmer

Gruppeformand

Bruno Jerup
Tlf: 21 64 34 30
E-mail: bruno@regionsjaelland.dk

Udpeget til følgende hverv:

  • Forretningsudvalget
  • Skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs
  • Udvalg for sygehusenes behandlingstilbud

Næstformand

Anna Bondo Nielsen
E-mail: anna.bondo@gmail.com

Udpeget til følgende hverv:

  • Sundhedskoordinationsudvalget
  • Bestyrelsen for Marjatta
  • Samarbejdsudvalget for kiropraktik
  • Samarbejdsudvalget for psykologhjælp
  • Udvalg for regional udvikling