Vores medlemmer af regionsrådet

Bruno Jerup: [email protected].dk (Næstved).
Gruppe formand,
FU.
Udv. for sygehusenes behandlingstilbud.

Er udpeget til følgende hverv:

Skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs.

—————————————————-¨—————————————————–
Ursula Beate Dieterich-Pedersen:
 post@ursula.dk (Sorø). Er udtrådt af gruppen og flyttet til Sønderjylland pr. januar 2020.

I stedet er Enhedslistens 1. suppleant Anna Bondo Nielsen: anna.bondo@gmail.com (Roskilde) trådt ind.
Næstformand udv. for Psykiatri og social.
Udvalget for regional udvikling.
Udv. for sundhed for alle.

Er udpeget til følgende hverv:

  • Sundhedskoordinationsudvalget.
  • Bestyrelsen for Marjatta.
  • Samarbejdsudvalget for kiropraktik.
  • Samarbejdsudvalget for psykologhjælp.

————————————————-¨—————————————————————-

Jørgen Holst: jholst4@outlook.dk (Roskilde).
Udvalget for regional udvikling.
udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering.
Udvalget for Miljø og ressourcer i Danske Regioner.

Er udpeget til følgende hverv:

  • Bestyrelsen for Gate 21.
  • Bestyrelsen for LAG Sydsjælland.