Vil en S-ledet regering stoppe besparelserne på supersygehusene ?

Enhedslisten stiller krav om at sparekravene til nye supersygehuse revurderes

Regionen Midt har på gårsdagens regionsrådsmøde vedtaget en udskydelse af en del af nedskæringerne på Aarhus Universitetshospital. Sparekravet fordeles nu over flere år, og regionens andre hospitaler bidraget gennem øget patientoptag. Situationen er dog fortsat så alvorlig, at hårdtarbejdende og velkvalificeret arbejdskraft må afskediges, mens det tilbageværende personale presser yderligere. Situation i Aarhus skyldes generelle effektiviseringskrav, og der kan forvente lignende problemer, når landets andre supersygehuse skal tages i brug.

Enhedslisten stiller krav om at sparekravene til supersygehusene revurderes, og vil ikke stemme for en kommende økonomiaftale uden, at problemerne løses.

Peder Hvelplund, Enhedslistens sundhedsordfører og spidskandidat i Nordjylland udtaler:

  • Situationen på Aarhus Universitetshospital er meget alvorlig og går udover både personalet og patienterne. Det er fuldstændigt absurd, at man må afskedige dygtige folk, når behovet er så stort. Vi skal have stoppet fyringsrunderne, hvis vi nogensinde skal håbe på at få personale nok i sundhedsvæsenet.
  • Sparekravene til de nye supersygehuse stammer fra en 10 år gammel rapport. Det er åbenlyst for en hver, at man for 10 år siden ikke kunne forudsige udviklingen præcist. Vi kan nu se, at det giver alvorlige konsekvenser at følge den i blinde. Derfor kræver vi at en ny regering tager den gamle rapport til revision, og holder den op imod virkeligheden. Vi forventer at en nye S regering vil tage udfordringerne alvorlige og give de nødvendige midler til at vi kan følge med den reelle udvikling

Tormod Olsen, Enhedslisten medlem af Danske Regioners bestyrelse og kandidat i Nordsjælland udtaler

  • En løsning på problemerne og en granskning af den gamle rapport bliver ultimative krav for os ved de kommende økonomiforhandlingerne mellem en ny regering og Danske regioner. Vi kan ikke stemme for en aftale der fortsætter problemerne. Situationen er alvorlig, og det bliver den snart i hele landet. Det er uacceptabelt at vi fyrer hårdt arbejdende personale, netop fastholdelse og rekruttering er et af de helt store udfordringer i vores sundhedsvæsen.

Yderligere kommentarer

Peder Hvelplund: 61 62 32 31

Tormod Olsen: 61624759