Thorning regeringen bestilte lockout af lærerne !

THORNING TILSTÅR
– KRIGEN MOD LÆRERNE VAR REGERINGENS PROJEKT
Læserbrev af Per Markmøller den 13. december 2016
folketingskandidat Enhedslisten Lolland

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har i et interview til Politiken i søndags klart indrømmet at det var S-SF-R regeringen, der besluttede lærerlockouten og ikke lærernes arbejdsgivere. Midt i interviewet siger hun: ‘Da vi besluttede lockouten (mod lærerne PM), vidste vi godt, at den formentlig ville komme til at ligge oven i første maj’.

Det plejer ellers at være de arbejdendes arbejdsgivermodpart, der lockouter. Det vil for lærernes vedkommende sige Kommunernes Landsforening (KL). Det var det på papiret også her. Men lockouten var altså besluttet af regeringen.

Det er for længst dokumenteret, at overgrebet mod lærerne var orkestreret og planlagt som en drejebog ned til mindste detalje af regeringen i decideret konspiration med KL. Lockouten skulle tilvejebringe de arbejdstidsmæssige forudsætninger for den forhadte folkeskolelov, der fulgte efter. Det var ikke en almindelig arbejdskamp som de ledende socialdemokrater og KL hævder. Og det indrømmer Thorning nu. Måske ved en uforvarende fortalelse!

I samme interview i Politiken bliver Thorning spurgt, om tanken ikke strejfede hende, at regeringen var gået for vidt? Hun svarer ordret: »Nej, det gjorde den ikke. Jeg var ret sikker på, at vi havde truffet den rigtige beslutning«. Igen en påpegning af at det var regeringen der traf beslutningen og ikke KL.

Socialdemokratiet, SF og de radikale havde mange vælgere blandt skolelærerne og andre personalegrupper på landets folkeskoler inden denne lockout. Det tror jeg ikke de har mere. Det viser meningsmålinger også. Men den mistillid har de selv bedt om. Og de tre partier har udbredt og fremmet politikerleden i den erhvervsgruppe, der skal undervise og opdrage den kommende generation til blandt andet demokrati.

Per Markmøller
Folketingskandidat Enhedslisten Lolland
Reersnæs Kirkevej 308
4941 Bandholm