Stop besparelserne på den kollektive trafik !

Her er vores svar til DSU den 23. september, som sammen med mange andre har protesteret til regions rådet over besparelserne på den kollektive trafik.

Kære DSU Slagelse + kreds

Tak for jeres henvendelse til regionsrådet. Vi vil hermed også tillade os at komme med et svar.

De samme partier, som i folketinget har presset en økonomi aftale ned over regionerne, som betyder nedskæringer på sundheds området, har også vedtaget at fjerne midler til regional udvikling fra regionerne. I region Sjælland betyder det, at der mangler 20 mio. på vores budgetter for kollektiv trafik fra januar 2019.
Nu kommer disse partiers regionale repræsentanter med forslag til den konkret udmøntning i region Sjælland af deres egne nationale angreb på den kollektive trafikpolitik.

Jeg kan oplyse at Enhedslisten, som de eneste har stemt imod den aftale mellem samtlige andre partier, som betyder besparelser på 20 mio. om året på kollektiv trafik i region Sjælland og som er en af årsager til begrænsninger og nedlæggelser af mange ruter.

Vi har samtidig foreslået, at den i 2019 nødvendige besparelse kunne hentes et andet sted, som ikke påvirker sygehusdriften eller den kollektive trafik. Nedskæringen i den kollektive trafik er derfor slet ikke nødvendig !

Vi har i stedet foreslåret, at bevare det nuværende niveau på alle afgange og lokal baner, selvom vi helst så det udbygget.
Vi har også foreslået, omlægning af diesel forbruget til EL, gratis medtagelse af cykler, samt sammenlægning af vores lokalbaner, så regionen kunne bindes bedre sammen.

Ingen af disse forslag er blevet støttet af nogle af de andre partier. Selvom vi altså anviste en vej i budgettet, så nedskæringer på den kollektive trafik kunne undgås.

Bl.a. med baggrund i disse angreb på den kollektive trafik og øgede problemer for vores passagerer, som vil skævvride vores region yderligere, samt mange andre generelle nedskæringer, vil vi på mandag stemme imod hele budgettet for region Sjælland i 2019, selvom der også er nogle gode forslag med.

Vi kan kun opfordre til øgede protester og fortælle , at vi ved, at der vil blive protesteret på mandag ved regionshuset imod disse skændige og unødvendige besparelser. Jo flere der protestere jo bedre. Husk at borgerne har ret til at tage ordet den første halve time af regionsrådsmødet, som starter kl. 16.00

For en udbygning af den kollektive trafik og halvering af billet taksterne.

Jørgen Holst
Medlem af Region Sjælland
Og trafik udvalget.
For Enhedslisten.
Mail: jholst4@outlook.dk
Tlf: 71 78 46 65.