Stadig stor utilfredshed hos personalet i region H og Sjælland med Sundhedsplatformen.

Stadig problemer

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, udtrykker forståelse for, at de to regioner ikke bare skrotter Sundhedsplatformen, men arbejder på at forbedre den.

-Skal man til at skrotte hele Sundhedsplatformen og kastes ud i implementeringen af et nyt system, vil det også være en voldsom proces, så det forstår jeg godt, de ikke har mod på.

Men der er stadig problemer, konstaterer han.

Foreningen Yngre Læger har for eksempel forleden offentliggjort resultatet af en undersøgelse af de yngre lægers tilfredshed med systemet. Den viste, at brugerne af Sundhedsplatformen gav systemet karakteren 1,7 på 12-talsskalaen, mens brugerne af Region Midts elektroniske patientjournal, MidtEPJ, gav det system karakteren 9,22.

Peder Hvelplund spurgte på mødet Heino Knudsen og Sophie Hæstorp Andersen, hvorfor der er så stor forskel.

-Det er jo absurd, at brugertilfredsheden har været så lav. Deres bud var, at implementeringen har varet længere i Region Midt end i Sjælland og Hovedstaden, refererer Peder Hvelplund.

Han fortæller, at Region Sjælland og Region Hovedstaden også har taget konsekvensen af den omfattende og langvarige kritik og ansat mere støttepersonale i form af lægesekretærer, der ellers blev fyret som følge af indførslen af Sundhedsplatformen.

-Man har været for hurtig til at høste rationaliseringsgevinsten, og det er godt, man er blevet opmærksom på, at det var en fejl og er ved at rette op på det, siger Peder Hvelplund og tilføjer, at det også er vigtigt for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed har således vurderet, at Sundhedsplatformen ikke er til fare for patienterne -under forudsætning af, at der er vedvarende oplæring, supervision og etablering af konkrete hjælpefunktioner for den enkelte medarbejder.

-Det er noget af det, vi folketingspolitikere skal være opmærksomme på. Vi kan jo ikke blive ved med at vente på, at det virker, og at brugertilfredsheden kommer op. Jeg synes, det er svært at sige ” Nu skal vi kaste det hele over bord”.

Men hvor ligger smertegrænsen, hvor det ikke holder mere? spørger Peder Hvelplund og udtrykker en vis støtte til regionerne.

-Selvom man kan være bekymret for, hvordan det går, lyder det som om, de har fokus på de vigtige ting.