Revisions selskab har svigtet !

  EN BESLUTNING, DER SKRIGER MOD HIMLEN !

15. november, Læserbrev fra Enhedslistens medlemmer af Regionsrådet i Region Sjælland:

Et flertal på 21 mod 15 har besluttet, at Region Sjælland skal fortsætte med det nuværende revisionsselskab BDO.

Enhedslisten kunne ikke støtte denne beslutning. Region Sjælland har været inde i et langt forløb om mulig bestikkelse og andre alvorlige  økonomiske svigt i vores organisation, som har ført til fyring/fratrædelse af flere af de øverst placerede personer i regionens administration.

BDO har efter vores opfattelse svigtet i deres tilsyn og rådgivning, selv efter at de var blevet gjort opmærksomme på en mistanke om mulige uregelmæssigheder. De har ikke været nogen hjælp for Regionen i denne sammenhæng – måske tværtimod. Der er derfor tale om, at der er oparbejdet en betydelig mistillid til BDO.
Vi er af den opfattelse, at det er bedst for både BDO og Regionen, at der startes på en frisk, hvor BDO ikke bare fortsætter, hvor de slap. Det kunne der ikke skabes flertal for på regionsrådets sidste møde. Venstre og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, konservative Folkeparti og Liberal Alliance ønsker at fortsætte med revisionsfirmaet BDO. Enhedslisten mener, at flertallet gambler med Regionens økonomi og ikke gør det oprydningsarbejde færdig, som Regionen er startet på.

Enhedslisten
Region Sjælland
Alice Trauelsen
Bente Borreskov
Ursula Pedersen
Bruno Jerup
Porsemosen 24
4160 Herlufmagle.