Renovér skinnerne på Østbanen og forbered udfasning af dieseldriften.

I den pågående debat om Østbanen, vil vi fra Enhedslistens side, godt slå et slag for at Trafik ministeriet løfter blikket lidt fra den snævre kræmmer politik omkring BRT og bliver lidt visionære.

Vi vil derfor godt ”rulle” en vision ud, som vi mener, er helt realistisk gennemførlig og ikke dyrere, end at lade være.
Først skal DSB/Bane DK standes alle planer om at sætte køreledninger op fra Holbæk mod Kalundborg, da vi sagtens vil kan betjene denne strækning med batteritog, som kan lades op på 7 min i Kalundborg og fortsætte på køreledninger fra Holbæk til København. Derved sparer staten ca. 600 Mio kr. En del af disse midler kunne bruges til at gøre Østbanen til en mønster eksempel på en fremtid sikret lokal bane, binde regionen bedre sammen, begrænse CO2 udledningen og få flere passagerer.
I forbindelse med skinne renoveringen af Østbanen, bør vi hastigheds opgraderer alle de strækninger af banen, hvor det teknisk set er muligt til 160-200 km/t og skaber dermed plads til flere afgange i myldretiden.
Hvis man ikke skulle hastigheds opgradere nu, hvor alle skinnerne alligevel skal skiftes, så ved vi ikke hvornår man skulle. Ekstra udgifterne vil være minimale.
Samtidig sætter vi billet prisen ned til det halve, i en forsøgs ordning på mindst 2 år, gennem et ekstra tilskud fra staten til den regionale drift, så vi for alvor kan konkurrerer med bilismen på tilgængelighed, pris og komfort.
Efter hastigheds opgraderingen, så starter vi et forsøg med at indsætte brint tog, som man efterhånden har fået en del erfaringer med i Tyskland og andre lande. Om nogle år, når skinneopgraderingen er klar, så vil vi helt sikkert vide tilstrækkeligt om brint togene vil have fået rettet deres eventuelle børnesygdomme. I forvejen lægger vi skinner til 2 forsøg med batteritog i Danmark, et i Nordsjælland og et i Jylland. Derfor kunne vi passende lave forsøg med brint tog på Østbanen, hvor vi alligevel snart skal skifte de gamle diesel tog.
Når vi nu er i gang, så vil Enhedslisten i region Sjælland foreslå, at regionen, som jo om lidt overtager togstrækningen Køge-Roskilde, forlænger lokalbanen fra Roskilde til Holbæk og binder den sammen med Tølløsebanen og Odsherredsbanen. Derved kunne vi skabe tværgående sammenhæng i regionen til 4 sygehuse, skabe lokalbane knudepunkter i Holbæk, Roskilde og Køge og dermed føde linjer til pendlere til København, forkorte rejsetiden, få mange flere passagerer i vores lokaltog og ikke mindst begrænse bilisme og de skadelige klimagasser. Alt sammen betalt af de sparede midler fra Holbæk-Kalundborg linien, som alligevel kan elektrificeres med batteritog, som fortsætter til København på køreledninger.
At lade være, ville være at spilde en enestående chance for at gøre det rigtige, stort set uden ekstra udgifter.

Mvh
Jørgen Holst
Jholst4@outlook.dk
Medlem af regional udvikling i
Region Sjælland for Enhedslisten.