Regional budgetforhandling/ændringsforslag 2019.

September 2018.

Ændringsforslag fra Enhedslisten til budget 2019.

I regionen er der gennem mange års effektiviserings og produktivitets pres genereret mange problemer. Overordnet må det nye budget derfor signalere en begyndelse på en genopretning indenfor vigtige områder.
I forhold til det af administrationen fremsatte budget er det positivt, at incitamentspuljen ”værdi for borgeren” bliver afskaffet. Det skaber ikke automatisk flere penge til sygehusenhederne, men hele ideen med denne pulje er et forfejlet ledelsesinstrument.
Økonomiaftalen med regeringen har ikke opfyldt regionernes behov og den har ikke leveret det løfte, som er nødvendig indenfor den medicinske behandling og psykiatri. Regionerne er reelt underfinansieret.

Enhedslistens ændringsforslag er naturligvis ikke en løsning på denne permanente under finansiering. Det er nogle bud på en omprioritering af midler til indfrielse af nogle af vores politiske prioriteringer.

Hvor kan vi omplacere penge og hvor vil vi bruge penge ?

Nedenstående liste er en oversigt over de områder, hvor Enhedslisten vurderer, at der kan hentes penge, som kan prioriteres til sygehusenhederne.

1) Eksterne konsulenter: 50 Mio.
Vi kan ikke få præcise oplysninger om, hvor mange penge regionen bruger på eksterne konsulenter. Ud fra forskellige meldinger er det vores vurdering, at der blev brugt for 220. mio. i 217. Vi forslår, at dette beløb beskæres med 50 mio. Det skal ske på forskellige måder. Nogle konsulentopgaver kan løses af regionen eget personale. Nogle opgaver skal der ansættes folk til at løse, men til en lavere pris. Nogle opgaver skal slet ikke løses, men er unødvendigt arbejde.

2) Allerede besluttede sænkelse af administrationsgraden 7,9 % til 7,5 %: 16,5 Mio.

3) Yderlig reduktion af administrationsgraden: 10 Mio.
Administrationsgraden sænkes fra 7,5 % til 7,3 %. Der indarbejdes en målsætning om, at administrationsgraden sænkes til 6,9 % over en 3 årig periode.

4) Anden administrativ reduktion: 10 Mio.

5) Reduktion i medicinudgifter: 50 Mio.

6) Sammenlægning af Koncern Service med anden enhed: 20 Mio.
Vi ønsker en fremrykning af nedlægning af Koncern Service og en fremrykning af serviceassistenterne placering på sygehusenhederne.

7) Vikarforbrug: 10 Mio.

8) Speciale optimering: 10 Mio.
Administrationen foreslår 5 Mio i 2019 og 10 Mio i 2020. Vi foreslår 10 Mio i 2019.

9) Respiratorpatienter: 10 Mio.
Administrationen foreslår selv 10 M fra 2020.

10) Tilbud om digital løsning: 10 Mio.
Administrationen foreslår selv 5 M i 2019 og 10 M i 2020.

 Det giver i alt 196,5 Mio i besparelser.

Disse penge skal fordeles til sygehusenhederne med en prioritering af psykiatri og de medicinske sengeafdelinger. Se fordelingen i bilag til ændringsforslag.

 Lukning af ”værdi for borgerne”: 100 Mio.
Vi ser positivt på, at incitamentspuljen ”værdi for borgeren” nu fjernes. Da disse penge fremkommer ved en generel reduktion af sygehusenhedernes ramme vil vi ikke medregne dem her, men tage, som udgangspunkt, at det ikke sker i 2019. Derfor vil vi heller ikke medregne dem i vores omprioriteringskatalog. I 2019 er det 52 Mio som enhederne får lov at beholde, I 2020 er det 77M og i 2021 og 2022 er det hele beløbet på 102 M som enhederne får lov at beholde.

Lægedækning på skadestuerne i Næstved og Roskilde.
Enhedslisten er glade for, at der er fundet midler til dette.

Socialsygeplejersker.
Det har været en Enhedslisten ønske ved flere budgetforhandlinger og vi er naturligvis glade for, at det er kommet med.

Forslag til den kollektive trafik.
Der spares ikke 11 mio. kr. på den kollektive trafik i regionen i 2019. Der findes 11 mio. kr. i vores udviklingsafdeling. Der laves ikke en buffer på 10 mio. kr. som foreslået af administrationen. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at det ikke bliver nødvendigt med nedskæringer og reduktioner i den kollektive trafik i 2019.
Budgettet for regional udvikling skal ikke, som i administrationens forslag forholder sig til budget 2020, da det vil være en situation med en ny økonomiaftale og måske en ny regering.

Derudover vil Enhedslisten stille følgende forslag.
1) Undersøge muligheden for en sammenlægning af lokalbaner til et sammenhængende lokalbane net som er synkroniseret med den lokale busdrift.

2) Undersøge mulighederne for til EL-drift (batteri) på busser og lokal baner i Regionen.

3) Det skal være muligt og gratis, at tage cykler med i tog og bus.

Forslag til grøn omstilling.
1) Undersøge hvad der skal til for at indgå en aftale om at blive ”klima region”.

2) Indføre energi og miljø indikatorer på væsentlige drifts parametre, så vi fremover kan følge effekten af initiativer indenfor disse områder.

3) Forberede overgangen til 60 % økologiske råvare i regions køkkener (bronze mærke) inden for 3 år.

Bilag 1. Administrationens omregning af Enhedslistens ændringsforslag til budgettet.