Nej til ramme besparelser i region Sjælland. Lyt til personalet og patient grupper.

Onsdag den 9. oktober besluttede et flertal af partier i regionen, minus Enhedslisten, at tilslutte sig Socialdemokraten Heino Knudsens forslag til budget 2020 med nogle enkelte ændringer. Budgetforslaget bygger på den allerede i 2019 vedtagne ”Økonomiske udviklingsplan”.
Denne plan betyder, at flertalspartierne allerede i 2019 vedtog nogle nedskæringer, som først skulle udmøntes i 2020, 2021 og 2022. Til sammen spares der derfor 177 mill. kroner i 2020 på vores kerneydelser og man kan ikke garantere at det ikke vil medføre afskedigelser !

Det vil Enhedslisten ikke være med til.

Vi valgte i stedet, at afvise ramme besparelser, så personalet kan få ro til at passe deres arbejde omkring de sundhedsfaglige kerneydelser, derved vil man bedre kunne sikre personalets trivsel, begrænse sygdom og stress gennem effektive og kvalificerede arbejdsfællesskaber og dermed også skabe de bedste forudsætninger for at få medarbejderne til at gå op i tid og udfylde de mange ubesatte stillinger vi har.

Danske regioner har beregnet, at vi samlet set, årligt skulle have tilført 2,3 Mia ekstra til somatikken, 1 Mia til psykiatrien + midler til den grønne klima omstilling. Med et tilskud på 1,5 Mia til Somatikken, 0 kroner til psykiatrien og 0 kroner til den grønne klima omstilling, har den socialdemokratiske regering reelt ikke givet regionerne midler, til at vi kunne starte den nødvendige genopretning af sundhedssektoren og klima omstillingen, som de har lovet i valgkampen.

Under vores ordføre tale om budgettets 1. behandling, orienterede Enhedslisten om, at vi ville fremlægge forslag til et budget, hvor disse nedskæringer kunne neutraliseres, samt at vi i vores forslag alligevel ville kunne fremme forslag om at afsætte en ekstra pulje lønmidler til rekruttering og fastholdelse, samt initiativer, der ville motivere til at flere medarbejdere kunne gå på op i tid, uden at ville medføre nedsættelse af det samlede antal ansatte på en given afdeling.
Der ud over, fremlagde vi nogle overordnede forslag til hvorledes bl.a. forbrug af plastik og andet engangs forbrug kunne ændres, samt op starte omstillingen af vores kollektive trafiks diesel forbrug.

Vi valgte at forlade forhandlingerne, da det ikke kunne lade sig gøre at undgå nedskæringer på personalet og vi vil fremsende vores forslag til budget justeringer, som stopper alle nedskæringerne på vores kerneydelser, samtidig med at vi finder midler til reelle forbedringer.

Yderligere oplysninger.
På vegne af Enhedslistens regionsrådsgruppe
Jørgen Holst.
Mail: jholst4@outlook.dk
Tlf.: 71 78 46 65