Nej tak til privat affaldskasino

Birgitte Baktoft og Anna Bondo Nielsen fra Enhedslisten Roskilde er overrasket over at finde affaldsanlægget ARGO på KL´s ”dødsliste” over forbrændingsanlæg. Vi ret sikre på, at vores anlæg hører til de mest moderne og bæredygtige anlæg, og ud fra kriteriet: ”Planen skal sikre at de miljømæssigt dårligste anlæg lukker”, er det svært at forstå, at KL pegede på netop ARGO. Det viste sig også, at energistyrelsen ikke kunne godkende KLs plan. Men hvad så nu?

Hvis det ikke lykkes at få enighed om, hvilke anlæg, der skal lukkes ned, sker der en privatisering af affaldsforbrænding. De anlæg, der klarer sig bedst økonomisk, overlever, de andre skal lukke. Det giver ingen mening, når formålet er, at skabe den bedst mulige affaldshåndtering sideløbende med den bedst mulige klimahåndtering.

ARGO kan i dag levere en billig fjernvarme blandt andet fordi, vi tjener penge på importeret affald. Med en privatisering risikerer vi øget import af affald og vil dermed ikke kunne nå CO2 målet som følge af mindre affaldsforbrænding.

Med en privatisering følger også, at ARGO skal finansieres på almindelige markedsvilkår. ARGO er et nyt anlæg, hvor der stadig er stor gæld, der skal betales. Derfor er det ingen garanti, at vi med en privatisering ikke vil skulle lukke ARGO ned, tværtimod vil ARGO få det hårdt i konkurrencen med de andre anlæg.

I Enhedslisten står vi klart bag intentionerne i affaldsaftalen og om målet om at nå 70 procents CO2-reduktion i 2030. Klimaet kræver, at vi udfaser affaldsforbrænding i vores varme- og affaldsforsyning og i stedet øger investeringerne i alternative grønne varmeløsninger og genanvendelse af vores affald. Partierne bag klimaaftalen bør derfor stå bag en grundigere indsats i forhold til at finde den bedst mulige løsning på den konkrete opgave: at begrænse vores afbrændingskapacitet. De må ikke give op på denne opgave. Samtidigt opfordrer vi til, at Roskilde Byråd sætter mere gang i arbejdet med at skabe alternativer til affaldsforbrænding i forhold til vores varmeforsyning.

Affaldshåndtering og energiforsyning er en del af vores kritiske infrastruktur. Den skal fortsat være bevaret på borgernes hænder, under politisk kontrol og må ikke blive overladt til et markedsgjort affaldskasino.