Lægeambulancer

Enhedslisten i Region Sjælland støtter naturligvis udvidelsen af Nykøbing Falster sygehus som akut sygehus.
Det næste skridt er lægebemandede ambulancer, som vil løfte det præhospitale beredskab op på et langt højere niveau.
Det er afgørende for at have et velfungerende katastrofe hold af læger, at de har rutine i at rykke hurtigt ud til skadede og alvorligt syge.
Med de lange afstande, der for manges vedkommende er til Nykøbing sygehus, skal lægeambulancen kunne køre den paramedicinsk bemandede ambulance i møde. Paramedicinere har ingen kompetencer når det gælder om behandling af børn. En akutlæge er alt andet lige den bedste garant for en hurtig behandling af høj kvalitet, når skaden er sket.

Bente Borreskov
Knuthenborgvej 70
4930 Maribo
Enhedslisten Ø
Kandidat 2. Lolland kommune
Kandidat 3. Region Sjælland