Lad klima togene rulle i region Sjælland.

Lad klima togene rulle.
Det er helt nødvendigt at vi så hurtigt som muligt får udfaset de gamle forurenende diesel tog og indkøbt nyt materiel, så skadelige partikler og CO2 udslip kan bliver fortid. Batteri- eller brinttog er fremtiden. Det kan kun gå for langsomt. Samtidig skal vi have opgraderet skinne systemerne, så skandalen omkring nedslidning, udtagning af sæder og hastigheds nedsættelser på Østbanen kan få en ende. Aller helst vil vi have opgraderet skinne nettet, så farten kan sættes op til 160 km/T på alle lokalbaner hvor det er muligt, så vi kan få flere afgange og indkøbt tog, hvor man kan tage cykler med gratis.

 

En sammenlægning af lokalbanerne fra Viby Sjælland i Norvest (Odsherredbanen) med Tølløsebanen til Slagelse via Holbæk, forbundet videre fra Holbæk til Roskilde, som snart overtage Roskilde -Køge banen og videre herfra til Østbanen og Faxe Ladeplads/Rørvig ville binde hele region Sjælland sammen på tværs, støtte de unges muligheder for at komme til og fra deres uddannelser i regionen og forbinde Holbæk-Roskilde- Slagelse og Køge sygehuse for de hundred tusinde af borgere/patienter og pårørende, som har brug for at bruge regionens sygehuse. På sigt skal vi videre ned og forbindes med Lollandsbanen, så vi kan sikre god, billig, forureningsfri, hurtig, pålidelig og offentlig transport, som alternativ til bilismen. Det er vores vision for lokalbanerne på Sjælland.

Enhedslisten byder den nye ledelse velkommen til Lokaltog og håber på fremgang på alle felter. Fut, Fut, så køre vi !

Venlig hilsen
Jørgen Holst
Medlem af trafik udvalget
i region Sjælland for Enhedslisten.