Handicappede blev svigtet !

Strukturreformen:
Erik Bonnerup udtaler 3. januar 2017:
KOMMUNERNE LOD HANDICAPPEDE MENNESKER BETALE EN HØJ PRIS

“I forbindelse med reformen blev de daværende amter nedlagt, og mange af deres opgaver overdraget til kommunerne, blandt andet handicapområdet.

Det har kostet de handicappede dyrt, lyder det nu fra Erik Bonnerup, der som ekspert i regeringens strukturkommission spillede en central rolle i reformens tilblivelse.”
Ekspert bag storstilet reform: Vi svigtede de handicappede