Grusgravning ved Vindinge/Roskilde.

Grusgravning ved Vindinge.
På det seneste møde i region Sjælland, blev der sat et foreløbigt punktum for en del af problemerne for borgere i om omkring Vindinge, i sagen om råstof indvinding i Hedehusenes grusgrav.
Og man kan nu i pressen se at forskellige partier går ud med meddelelser om, at netop de har sikret dette og hint.
Fra Enhedslistens side, vil vi nok sige, at de nuværende fornuftige opstramninger, som ligger i den nye grave tilladelse til de nordlige områder, er udtryk for at borgerne og deres borger grupper har lavet et enormt flot stykke arbejde, med at læse tilladelser, love og bekendtgørelse, skrive læserbreve, samle støtte for deres berettigede krav, deltage i borger møder, skrive hørings svar osv., og dermed har de skabt et vedholdende og kvalificeret pres, som både byrådspolitikerne i Roskilde og regionspolitikerne har måttet tage alvorligt.
Dette flotte og store arbejde, som ”Grusgravens naboer” og andre har udført i årevis, i deres fritid, kan også komme andre borgere og borger gruppe til gavn, når andre grusgrave og deres gener på omgivelserne skal behandles.
Men Enhedslisten vil arbejde for at også selve råstofloven bør tages op til revision, så der kan etableres kompensation for gener, samt til etablering af sikre frakørsels veje, sikre borgerne større indflydelse på grave tilladelser mm. På længere sigt, burde regionerne selv overtage udvindingen af de nødvendige råstoffer, så vi ikke overlader indvindingen af denne vigtige samfundsmæssige ressource, til mere eller mindre skruppelløse private entreprenører, der kan køre om hjørner med borgere og politikere i årtier.

Men på trods af de gode ting, der er kommet med denne gang, så udestår der stadig forskellige problemer for borgerne, som det ikke er lykkedes os, helt at få løst. Jeg tænker bl.a. på de meget store mængder grus og jord, som er lagt op på kanten af graven, som såkaldte støjvolde. En ”normal” støjvold vil have en højde på 5-6 m, men Nymølle har i stedet for de påkrævede støjvolde, etableret nogle grus og jorddepoter på 10-12 m højde, som giver store problemer for naboerne. Om det er helt lovligt eller hvad, skal jeg lade være usagt, men mange beboere oplever mange problemer med disse enorme bunker langs den enorme grav.
Et andet problem, som vi har forsøgt at få løst, men som måske ikke er blevet løst helt, det er at få gravet færdigt og starte med reetableringen. Det er således, at med den nye tilladelse, sker der en uforståelig op bremsning i reetableringen af de sydlige områder i den nordlige grav fra 2025 til 2028.
Derfor stillede Enhedslisten et tillægs forslag, til den nu vedtagen grave tilladelse i regionsrådet, om også at skærpe tilsynet med færdig gravning og reeetablering af disse områder.
Desværre var der ingen andre partier, der ville støtte vores forsøg på også at løse dette problem for de igennem årtier plagede beboere ved Vindinge.

Mvh
Jørgen Holst
Medlem af regional udvikling
for Enhedslisten.