Grusgrav ved Bjerrede er problematisk

Region Sjællands vedtagelse af Råstofplan 2020 medfører en række problemer for borgerne i den sydlige del af Køge kommune. Man får meget store problemer med trafiksikkerhed og livskvaliteten, for de borgere der færdes langs den helt uegnede vej ved Bjerrede, hvor alt gruset i måske årtier skal fragtes videre til projekter på hele Sjælland. Det understreger Niels Rolskov fra Enhedslisten, som er formand for Miljø- og Planudvalget i Køge Kommune.

Bjerredevej er fra en tid hvor man kørte med hestevogne. Allerede i dag er vejen udsat for en belastning langt ud over hvad den kan tåle. Med hundredvis af grusbiler vil vejen falde fra hinanden og endnu vigtigere er det helt uholdbart for trafiksikkerheden. Vi kan simpelthen ikke byde børn og andre bløde trafikanter at blive sendt ud blandt den tunge trafik!

Grusgravning under grundvandspejlet vil også kunne give tragiske konsekvenser for Køge kommunes vandforsyning – Kildepladserne ved Fruedal vandværk står i forbindelse med grusgraven via ”Ørslev rende” der er en dyb geologisk formation. Det kan have katastrofale konsekvenser for vandforsyningen i Køge, hvis der sker en forurening i grusgraven.

Problemet er at råstofloven står over alle andre love, så der ikke kan stilles planmæssige krav. Hvis man flyttede vejen og lavede en rundkørsel ved Slimmingevej kunne det nok fungere. En lastbil hvert 4. minut på den nuværende smalle Bjerredevej fungerer derimod ikke.