Generalforsamling i EL-Region Sjælland 2017

Generalforsamling i EL-Region Sjælland.

Kære alle

Hermed den endelige indkaldelse af generalforsamling i EL-Region Sjælland søndag den 26. februar kl. 12.00 til 16.00 i Ringsted Kulturhus Søgade 3c, 4100 Ringsted.

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen:

1) Formalia: valg af dirigent og referent, godkendelse af dagsorden,

2) Beretning fra regions bestyrelsen, regions rådet og fra KKR (Kommunernes kontaktråd) for
2016.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab v/Peder Pedersen. Bilag vedhæftet.

4) Fremlæggelse af budget for 2017 v/Peder Pedersen. Bilag vedhæftet

5) Fremlæggelse af arbejdsplan v/Jørgen Holst. Bilag vedhæftet.

6) Indkomne forslag.
Deadline for indsendelse af evt ændringsforsalg til vedtægter torsdag den 16. februar, så vi kan sikre at de bliver udsendt den 20 januar.
Man kan også stille forslag på selve generalforsamlingen, bortset altså fra evt. vedtægts ændringer.

7) Valg af kandidater til regions rådet.
Regions bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den indtil videre kun finder de første 7 pladser.

8) Valg til Regionsbestyrelsen. (Bestyrelsen konstituere sig efterfølgende med sekretær og
kasser).

9) Valg af kritisk revisor (Bjarne Hansen genopstiller).

10) Evt.

Mvh

Jørgen Holst
Organisations sekretær
Enhedslisten Region Sjælland
Tlf: 71 78 46 65
Mail: j.holst@enhedslisten.dk