Forsvar og bevar Roskilde sygehus.

Læserbrev 9. august 2018 af Jørgen Holst Medlem af regionsrådet.

Forsvar og bevar Roskilde sygehus.

Det skal indledningsvis nævnes at Enhedslisten, som et af få partier, er helt modstandere af nedlæggelsen af akutfunktionen i to af regionens største byer, på Næstved og Roskilde sygehuse.
Vi mener altså generelt, at regionen bør have 6 akut sygehuse. Eftersom det er helt tydeligt at f.eks. Holbæk sygehus ikke kan magte opgaven, bør de medicinske patienter fra Roskil-de området, flyttes tilbage til Roskilde sygehus. Ikke fordi Holbæk er et dårligt sygehus, personalet kæmpe det bedste de kan, men fordi der af mange grunde ikke er de nødven-dige ressourcer til at tage denne ekstra opgave.

Dermed er vi også modstandere af at lukke andre velfungerende senge afsnit på Roskilde sygehus, som betjener regionens største by og bredeste patient underlag.

I et land, hvor stort set ingen multinationale selskaber betaler skat, burde der, i regionen der tidligere havde 13 sygehuse, være rige muligheder for at skaffe de nødvendige midler til at bevare de resterende 6 sygehuse, som højt kvalificerede akut sygehuse. ”Multinasserne” forbruger vores højt kvalificerede gratis uddannelses system, køre gratis på vores veje og kan sende syge og nedslidte borgere gratis til et sundhedsvæsen, som før både borgerlige og socialdemokratisk ledede regeringer begyndte på deres 2 % produktivitets krav, var et af verdens bedste offentlige sundhedssystemer. Nu ligger det nærmest i ruiner, med proble-mer på alle hylder, mens privathospitalerne tager de lette opgaver og malker skatteyderne.

Vi frygter, at det leverede antal senge, når byggeriet er færdigt og de Italienske entreprenører ‘s advokater har malket skytteyderne til det yderste, vil blive yderligere reduceret.

At nedlægge velfungerende sengeafsnit og afdelinger i Roskilde, uden at vide reelt hvor mange sengepladser der vil blive oprettet andre steder og om der kan rekrutteres personale til dem, er at spille hasard med tidligere million investeringer og patienternes kommende behandlings muligheder.

Enhedslisten vil derfor opfordre borgerne, patientforeninger og fagforeninger i Roskilde til at protestere imod nedlæggelsen af de velfungerende sengepladser og områder, om nødvendigt at indkalde til demonstrationer i efteråret imod afviklingen og kæmpe for, at den kommende plan for hvad der skal blive tilbage af aktiviteter på Roskilde sygehus, skal omfatte så mange af de nuværende velfungerende funktioner som overhovedet muligt.

Mvh
Jørgen Holst
Medlem af regionsrådet
for Enhedslisten.
Bosiddende i Roskilde.