Flertal imod produktivitets krav !

Bente Borreskov, Regionsrådsmedlem for Enhedslisten udtaler den 11. januar 2017:

Glædeligt med flertal mod Produktivitetskravet.

Enhedslisten i Region Sjælland har hvert år, som det eneste parti, stemt imod budgettet fortrinsvis på grund af kravet om 2 % flere behandlinger på sygehusene, uden der blev tilført sygehusene flere midler.

Tværtimod har sygehusene skullet spare. Godt nok er der i 2017 besluttet økonomisk status quo på sygehusene i Region Sjælland. Det retter imidlertid ikke op på det efterslæb der er fremkommet og kravet om flere behandlinger er stadigvæk en del af budgettet.

Produktivitetskravet har dramatiske konsekvenser for arbejdsmiljø, patientsikkerhed og kvalitet i hele Sygehusvæsenet. Det er klart at når man skal levere 30 % flere behandlinger end man gjorde i 2003 har det enorm betydning for kvaliteten for personale og patienter. Hvilket personalet længe har gjort opmærksom på.

I slutningen af 2016 meldte de 5 Regionsrådsformænd ud, at de ikke længere støtter produktivitetskravet om 2 % flere behandlinger på sygehusene om året, men blev pure afvist af sundhedsministeren.

Folketingsgruppen i S og DF har nu meddelt at de støtter Enhedslistens krav om at afskaffe Produktivitetskravet. Det betyder der nu er et politisk flertal for at afskaffe Produktivitetskravet frem til økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og Regionerne.

Det er glædeligt at S og DF nu støtter kravet om afskaffelse af det rigide krav om produktivitetsstigninger på 2% på Sygehusene. Så sent som i sommers stemte både DF og S for økonomiaftaler der indebar præcis det krav, som DF og S har gjort lige siden 2003. Derfor er det positivt at de nu har erkendt at det er en helt absurd måde at styre Sygehusvæsenet på.