Generalforsamling i Enhedslisten region Sjælland.

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 23/02/2020
12:00 - 16:00

Lokation
Kulturhus i Ringsted

Kategori Ingen Kategori


Generalforsamling i repræsentantskabet for Enhedslisten region Sjælland 2020.

Hermed indkaldelse til generalforsamling i EL-Region Sjælland, søndag den 23. februar 2020, kl. 12.00 til 16.00 i Ringsted Kulturhus Søgade 3c, 4100 Ringsted.

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen:

1) Formalia: valg af dirigent og referent, godkendelse af stemmeberettigede og dagsorden, samt forretningsorden for generalforsamlingen (bilag).

2) Beretning fra regionsbestyrelsen v/Christian T (bilag), regions rådet v/Bruno (på mødet) og fra
KKR (Kommunernes kontaktråd) v/ Bente/Henrik K (på mødet).

3) Godkendelse af revideret regnskab v/Hanne H. Bilag.

4) Godkendelse af budget for 2020 v/Hanne H. Bilag.

5) Godkendelse af arbejdsplan for 2020 v/Susanne Pahlmann. Bilag.

6) Indkomne forslag/herunder evt. ÆF til vedtægter.   Bilag.
A) forslag fra bestyrelsen til forretningsorden for repræsentantskabet v/Bruno J
B) Indsendt forslag fra Jonas Paludan vedr. antallet af repræsentantskabsmøder. Da vedtægterne ikke indeholder nogen angivelse af antallet af repræsentantskabsmøde, foreslår bestyrelsen at forslaget behandles under pkt. 5 Arbejdsplan, hvor antallet af Repræsentantskabsmøder omtales.

7) Valg til Regionsbestyrelsen. Alle er på valg hvert år. Der skal vælges et ulig antal. (Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med kontaktperson, personaleansvarlig, kasserer og bestyrelsessekretær).

8) Valg af kritisk revisor (på valg Jørgen R Madsen).

9) Evt.

OBS: Deadline for indsendelse af evt. forslag/ ændringsforsalg, som man vil have udsendt før generalforsamlingen, var mandag den 10. februar kl.12.00. Der var indkommet 1 forslag fra Jonas Paludan, se pkt. 6 B).

Ps, link til regionens vedtægter: https://sjaelland.enhedslisten.dk/vedtaegter-for-enhedslisten-region-sjaelland/

PPS Forplejning: Kalundborg.

PPPS Vedhæftet referat af det sidste repræsentantskabsmøde.

Mvh
På bestyrelsens vegne.
Jørgen Holst
Organisations sekretær
Enhedslisten Region Sjælland.