Enhedslisten smidt ud af forhandlinger om regions budget 2018 !

10. september 2017:
Enhedslisten smides ud, fordi vi foreslår tilført 200 mill til sygehusdriften fra andre dele af budgettet !

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2018.

Enhedslisten vil gerne starte med, vise tilfredshed med store dele af den budgetaftale som et flertal har indgået. Hvis mange af enkeltelementerne blev sat særskilt til afstemning så ville vi stemme for dem, sammen med flertallet.

Enhedslisten vil med vores ændringsforslag nedenfor adressere det, som vi finder helt centralt for, at vi kan lægge stemmer til en budgetaftale.

Vi vil gerne adressere, at Danske Regioner og regeringen i den aftalte økonomiaftale har fastholdt, at der skal være en 2 % effektivisering. Regions Sjælland har valgt, skjule denne ved en formulering om, at der ikke er et produktivitetskrav på 2 %. Det kan man vælge, at tolke positivt, men det forventede produktions krav er stadig den samme.

Vi tolker og fortolker det sådan, at de 2 % stadig er der. Det betyder, at hvis regionen personale skal levere det ønskede og det forventede så skal der tilføres flere midler. 2 % af sygehusbudgettet er i ca. 200 mio. kr.

Det er Enhedslistens mål med nedenstående ændringsforslag, at der overføres 200 mio. fra andre poster på Hovedkonto 1 til sygehus driften.

Det 200 mio. kr. skal efter vores indstilling komme fra:
“Værdi for borgerne” skal afskaffes: 100 Mio.

Selv navnet “værdi for borgerne” er misvissende. Det er Enhedslistens opfattelse, at denne incitamentspulje er kontraproduktivt for regionens ansatte og patienter. Vi skal give afdelingerne pengene fra starten. Vi er generelt kritiske overfor incitaments modeller. Men specielt denne model stritter i en helt forkert retning. Man får pengene til at løse opgaven efter, at man har løst opgaven. Det finder vi ikke meningsfuldt. I 2017 ser vi også, at et betydelig del af puljen går til betaling til privathospitalerne og ikke kommer tilbage til sygehusenhederne.
Nedskæring i medicinprofitter 60 Mio.

Vi skal begrænse udgifterne til medicin. I første sigte skal udgifterne til særlig dyr medicin begrænses, men udgifterne til medicin i det hele taget skal begrænses. Enhedslisten foreslår at vores medicin Task Force skal revitaliseres. Målsætningen er, at der kan hentes 60 mio. på vores medicin i 2018. Det betyder ikke, borgerne ikke skal have den medicin der er nødvendig og effektiv, men det betyder, at vi skal bekæmpe og beskære medicinalindustriens ekstraprofitter.

Brug af konsulenter ændres så der spares 30 Mio.
Vi skal have en omlægning af brug af eksterne konsulenter. Regions Sjælland brugte i 2015 182 mio. på eksterne konsulenter, vi har ikke en senere opgørelse. Alene på IT brugte vi i omegnen af 150 mio. på eksterne konsulenter. Det er Enhedslistens opfattelse, at det er en forkert brug af vores midler. Når Regionen er oppe i den størrelse specielt i IT afdelingen, så bør der være betydelige muligheder for, at vi kan organisere arbejdet på en anden måde.
De 30 mio. kr. skal forstås som et nettotal, hvor udgifterne til ny ansættelser er fratrukket en større nedgang i eksterne konsulenter.
Medløb fra finansloven: 10 Mio.

Det er valgår og der vil med stor sikkerhed blive lagt nogle kager på disken til finansloven. De vil sikkert være øremærket, men samtidig ved vi fra tidligere at dele af øremærkningen går til ting, som vi allerede har i gang. Det er Enhedslistens forslag, at vi allerede nu tager udgangspunkt i, at dette vil ske. 10 mio. kr. af disse fordeles til sygehusenhederne.

Ud over dette vil vi stille følgende konkrete forslag:

Oprettelse af socialsygeplejersker på de 5 sygehusenheder. Udgift 3 mio. kr.